{question}Tijdens het achteruitrijden bestond geen gordeldraagplicht. Ik hoor nu dat de gordel altijd gedragen moet worden, dus ook tijdens achteruitrijden. Klopt dit? {/question}

Sinds de invoering van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in 1990 is deze regel vervallen. Men heeft deze verwijderd omdat vrijwel alle voertuigen tegenwoordig met rolgordels zijn uitgerust.

De rolgordel worden geacht geen belemmering te vormen tijdens het achteruitrijden.

Politiesites