{question}Wat is de gang van zaken als een persoon binnen anderhalf jaar twee keer zonder autoverzekering is aangehouden? {/question}

Ik ben tot nu toe meerdere mensen tegengekomen die vanwege onverzekerd rijden een ontzegging besturen motorrijtuigen hadden gekregen van 4-6 maanden. Een ontzegging is een bijkomende straf en was in hun geval dus naast de geldboete opgelegd. Kort samengevat een hoop narigheid.

De richtlijn zegt:

 1. Eerste overtreding:
  • OM transactie: € 320 eis ter zitting: € 380 
 2. Tweede overtreding:(binnen twee jaar na afdoening van de eerste overtreding):
  • OM-transactie: geen
  • Eis ter zitting: € 470 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk
 3. Derde overtreding:(binnen vier jaar na afdoening van de eerste overtreding):
  • OM-transactie: geen
  • Eis ter zitting: twee weken hechtenis onvoorwaardelijk en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk, eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig.

Politiesites