{question}Mag ik handheld telefoneren als ik rijonderricht geef?{/question}

Hiervoor komt artikel 61 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te pas:

[wet]Artikel 61a
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.[/wet]

De wetgever heeft hier bewust neergezet hij die het voertuig bestuurt, en niet de bestuurder. Dit betekent dat hij die aan het stuur zit niet mobiel mag bellen. De rij-instructeur mag dit dus wel, tenzij hij zich zodanig gedraagt dat hierdoor de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht.

Politiesites