Per 1 september 2012 is de algemene maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 kilometer per uur gegaan. De snelheid op een aantal 80 kilometerzones bij grote steden is verhoogd naar 100 kilometer per uur, maar het eea is inmiddels, vanwege milieu-eisen alweer teruggedraaid. 

Maximumsnelheid naar 130 km/uur

In 2011 is op 8 trajecten geëxperimenteerd met dynamische snelheidsverhogingen (dynamax). Op deze trajecten is de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur gegaan. Naar aanleiding van dit experiment heeft het kabinet de maximumsnelheid per 1 september 2012 definitief verhoogd.

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is zo aangepast, dat 130 km/u het uitgangspunt is geworden voor autosnelwegen. 

Maximumsnelheid niet overal omhoog

De nieuwe maximumsnelheid geldt voor 48% van de snelwegen. Alleen op wegen waar 130 niet mogelijk is, vanwege het milieu of de verkeersveiligheid, blijft een lagere maximumsnelheid gelden.

Er zijn ook plekken waar de maximumsnelheid alleen een deel van de dag (bijvoorbeeld 's nachts) omhoog gaat.

In de periode tot begin 2015 gaat de snelheid op nog eens 6% van de snelwegen naar 130 kilometer per uur. Op deze snelwegen moet de overheid eerst maatregelen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Maatregelen voor verhogen snelheid

Om de maximumsnelheid te verhogen zijn een aantal maatregelen nodig, zoals nieuwe verkeersborden bij wegen waar niet de hele dag 130 kilometer per uur kan worden gereden.

Verbeteren verkeersveiligheid

Uit analyses van de proef met 130 kilometer wegen blijkt dat een hogere snelheid kan leiden tot meer dodelijke slachtoffers of ernstig gewonden, als er geen extra maatregelen worden genomen. Daarom trekt het kabinet €85 miljoen uit voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de snelwegen. Denk bijvoorbeeld aan een verlenging van de in- en uitvoegstroken.