Per 1 januari 2020 zijn de boetebedragen aangepast. Houdt er rekening mee, dat hier nog een bedrag van € 9,- bovenop komt voor administratiekosten.

Hieronder een greep uit de tarieven voor gedragingen in het verkeer (excl. administratiekosten).

Zie ook het overzicht van bedragen voor snelheidsgedragingen.

Feit

Tarief

Kenteken niet behoorlijk zichtbaar hebben € 130,--
Rijbewijs voldoet niet aan gestelde eisen € 45,--
Rijbewijs heeft geldigheid verlopen (duur minder dan 1 jaar verlopen) € 95,--
Rijbewijs niet behoorlijk leesbaar € 95,--
Niet op eerste vordering kentekenbewijs ter inzage geven € 45,--
Niet op eerste vordering rijbewijs ter inzage geven € 95,--
Niet meewerken aan voorlopige ademtest € 240,--
Onvoldoende zicht door de voorruit. € 140,--
Onvoldoende zicht door de achter- en/of zijruiten. € 140,--
Onvoldoende zicht door alle ruiten. € 240,--
Niet zoveel mogelijk rechts houden op auto(snel)weg € 140,--
Niet zoveel mogelijk rechts houden op andere weg dan auto(snel)weg € 240,--
Als bestuurder een kruispunt blokkeren € 240,--
Geen voorrang verlenen € 240,--
Afslaan zonder richting aan te geven € 95,--
Stilstaan/parkeren waar dit verboden is € 95,--
Onbevoegd parkeren op gehandicaptenparkeerplaats € 390,--
Parkeren met gevaar/hinder voor het verkeer € 140,--
Bumperkleven (t/m 80 km/u) € 280,--
Bumperkleven (boven 80 km/h, afstand boven 3 meter) € 430,--
Bumperkleven (tussen 100-120 km/h, afstand boven 3 meter) € 600,--
Bumperkleven (tussen 100-120 km/h, afstand onder 3 meter) € 600,--
Rechts inhalen € 240,--
Onbevoegd met groot licht rijden € 140,--
Onnodig mistachterlicht voeren € 140,--
Door rood licht rijden € 240,--
Op de autosnelweg rijden met voertuig dat minder dan 60 km/h kan rijden € 390,--
Keren op de autosnelweg € 370,--
Achteruitrijden op de autosnelweg € 390,--
Onnodig over de vluchtstrook autosnelweg rijden € 390,--
Als bestuurder binnen een erf sneller dan stapvoets rijden € 140,--
Onnodig geluid veroorzaken met motorvoertuig / bromfiets € 390,--
Niet gebruik maken van de autogordel € 140,--
Geen of slechtzittende of niet-sluitende helm dragen op motorfiets € 140,--
Geen of slechtzittende of niet-sluitende helm dragen op bromfiets € 95,--
Niet handsfree bellen € 240,--
Niet stoppen bij stopbord € 240,--
Geslotenverklaring negeren € 95,--
Geslotenverklaring qua gewicht negeren
- onder 10%
- 11 t/m 20%
- 21 t/m 30%
- 31 t/m 40%
- 41 t/m 50%
- meer dan 50%

€ 140,--
€ 210,--
€ 310,--
€ 470,--
€ 700,--
€1000,--

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.