De Bijzondere opsporingsambtenaren uit Bigtown gaan de straat op en handhaven het parkeerbeleid van de gemeente. Uitgeschreven bekeuringen gaan keurig naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau, welke zorgt voor het innen van deze boetes. Inkomsten uit deze boetes vloeien rechtstreeks in de staatskas en de hele cyclus is rond.

Bigtown, een voorbeeldstad in het midden van ons land heeft een populatie van zo'n 200.000 inwoners. De kern bestaat uit oude panden. De middenstand haalt voor een groot deel zijn inkomsten uit het bezoek van toeristen die de oude authentieke stad komen bezoeken.

De bekeuring
Een bekeuring voor een parkeerovertreding uitgeschreven door een agent van politie is een bevoegdheid die gehaald wordt uit de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV - De wet Mulder). Deze wet regelt onder andere wie wanneer en onder welke voorwaarden een bekeuring mag schrijven voor bepaalde verkeersovertredingen.

Op het moment dat het nieuwe parkeerbeleid van kracht is zal er ook handhaving moeten plaatsvinden. Zonder handhaving zal het hele nut van het parkeerbeleid namelijk teniet worden gedaan. Winkeliers parkeren hun auto de gehele dag op laad/loshavens.

De mens heeft een "goed" wat hem of haar zeer kostbaar is, zijn heilige koe. De auto, groot of klein, licht of donker, sportief of ouderwets, allemaal hebben we onze eigen voorkeur. Vaak wordt jaren gespaard voor een auto en is het een grote investering die uiteraard gekoesterd en bewaard moet blijven.

Een gemeente zal alles wat in de vorige paragraaf is genoemd wettelijk moeten gaan regelen. Behalve diverse verkeersbesluiten (waartegen uiteraard beroep en bezwaar mogelijk is) zal de gemeente vooral het deel "Betaald Parkeren" goed moeten regelen. Daarvoor wordt een zogenaamde parkeerverordening geschreven die door de gemeenteraad zal moeten worden goedgekeurd.

Op dit moment zijn een aantal ontwikkelingen gaande die wijzen op een verdergaande handhavingsstructuur binnen gemeenten. De exacte vormgeving is nog niet helemaal duidelijk en ook de diverse overheden moeten zich erover buigen.

Veel grote gemeenten hebben intussen ook het fenomeen wielklem ingevoerd. In theorie mag een wielklem aan een voertuig worden bevestigd "ter zekerstelling van betaling". Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente onevenredig hoge kosten moet maken om de naheffingsaanslag te innen.

Tot nu toe hebben we in onze voorbeeldstad Bigtown te maken gehad met 3 soorten parkeerplaatsen, Betaald Parkeerplaatsen, belanghebbenden (vergunninghouders) en laad/losplaatsen.

De, vaak impopulaire, dienst Stadstoezicht heeft berekend dat slechts 1 op elke 2 auto's een plek kan krijgen in de binnenstad zonder deze stad te ontdoen van zijn stadsgezicht, zonder het plaatsen van miljoenen kostende (belasting)euro's aan parkeergarages en zonder afbreuk te doen aan het recht van bewoners en belanghebbenden....en vóila. De eerste grondslag voor een parkeerregulering is daar.

Het is voor gemeenten het handigst om de functie van parkeercontroleur én BOA te verenigen in dezelfde persoon, welke vervolgens kan handhaven op alle parkeerovertredingen die worden gemaakt. Deze ambtenaar loopt dan wel dagelijks met 2 petten op naar buiten. Legt hij een naheffingsaanslag (belasting) of een beschikking (Wet Mulder bekeuring).

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.