De mens heeft een "goed" wat hem of haar zeer kostbaar is, zijn heilige koe. De auto, groot of klein, licht of donker, sportief of ouderwets, allemaal hebben we onze eigen voorkeur. Vaak wordt jaren gespaard voor een auto en is het een grote investering die uiteraard gekoesterd en bewaard moet blijven.

Het probleem welke op enig moment ontstaat is het punt waar ruimtegebrek gaat botsen met de natuurlijke behoefte van "de mens" om zijn eigen kostbare goed te bewaken, te koesteren en te verzorgen.

Natuurlijk woon je in de grote stad en heb je een auto (vaak 2, want partners hebben vaak een eigen voiture) dan wil je dat bezit ook zo dicht mogelijk parkeren bij je eigen woning en uiteraard op een zo goedkoop mogelijke manier. Logisch, want woningen in (binnen)steden zijn vaak al erg duur, we betalen allemaal al veel wegenbelasting dus het "recht" om de heilige koe te parkeren wordt gezien als iets waar men wel degelijk recht op heeft.

Toch zit er een aantal zaken aan deze zienswijze die voor veel mensen erg onduidelijk is. In dit stuk wil ik graag proberen deze onduidelijkheden uit te leggen, vaak aan de hand van voorbeelden. Ik zal, daar waar mogelijk, uiteraard ook wetsteksten vermelden. Dit alles om in ieder geval inzichtelijk te maken hoe het nu zit met de zin, of de onzin van parkeerbeleid.....