Op het moment dat het nieuwe parkeerbeleid van kracht is zal er ook handhaving moeten plaatsvinden. Zonder handhaving zal het hele nut van het parkeerbeleid namelijk teniet worden gedaan. Winkeliers parkeren hun auto de gehele dag op laad/loshavens.

foto_emmenBetaald Parkeerplaatsen worden de hele dag bezet, en plaatsen voor vergunninghouders worden gebruikt door voertuigen zonder geldige vergunning.

Controle op juist gebruik van een parkeerplaats moet worden gezien als een recht. De bestuurder die zijn voertuig parkeert heeft het recht om gecontroleerd te worden om ervoor te zorgen dat anderen geen misbruik kunnen maken van de plaats waar u op dat moment recht op heeft. Kortom, zonder controle valt het hele uitgedachte plan in duigen.

Handhaving dient in Nederland in eerste aanleg te gebeuren door de politie. Het gemeentelijke parkeerbeleid is echter niet, zoals vroeger, een prioriteit voor de tegenwoordig drukbezette nederlandse agent. Daarom is er een aantal jaren geleden een passende oplossing gevonden. De gemeentelijke handhaver, parkeerwacht, toezichthouder, allemaal benamingen die in "den lande" gebruikt, allemaal met hetzelfde doel.