Het is voor gemeenten het handigst om de functie van parkeercontroleur én BOA te verenigen in dezelfde persoon, welke vervolgens kan handhaven op alle parkeerovertredingen die worden gemaakt. Deze ambtenaar loopt dan wel dagelijks met 2 petten op naar buiten. Legt hij een naheffingsaanslag (belasting) of een beschikking (Wet Mulder bekeuring).

Afhankelijk van de gemeente zijn er verschillende constructies mogelijk om één of meerdere functies te verenigen in dezelfde persoon. De BOA heeft echter wel een breed takenpakket en kan bekeuringen en naheffingen opleggen voor nagenoeg elke parkeerovertreding.

Daarnaast zijn er ook een groot aantal gemeenten waar deze zelfde BOA ook de bevoegdheid heeft om de zogenaamde "rijdende" overtredingen te bekeuren. Denk hierbij aan het rijden in de verkeerde richting (Bord C2) of het rijden in een geslotenverklaring (Bord C12)