flag_icelandInformatie over parkeren door gehandicapten in IJsland.

ALGEMEEN

Op wegen en parkeerterreinen worden voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid door een bord met een rolstoelsymbool. U mag er niet parkeren als op een ander bord of onderbord een naam of autokenteken is aangegeven.

PARKEREN QP WEGEN

Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.

Tarieven en uitzonderingen ten aanzien van tijdslimieten voor auto's met een gehandicaptenparkeerkaart varieren. Controleer dit ter plaatse.

Rij of parkeer niet in voetgangersgebieden.

PARKEREN OP PARKEERTERREINEN

Op parkeerterreinen worden doorgaans geen faciliteiten geboden voor auto's met een gehandicaptenparkeerkaart, hoewel er lokale vatiaties kunnen zijn. Controleer dit ter plaatse.

Politiesites