De tuk-tuk is een meestal overdekt driewielig motorrijtuig dat geschikt is om meerdere personen mee te vervoeren.

tuktukDe Wet personenvervoer 2000 is niet op de tuk-tuk van toepassing. Daardoor is het gebruik ervan als taxi zonder vergunning toegestaan.  Een tuk-tuk moet voorzien zijn van een kenteken en mag alleen worden bestuurd door iemand met de minimumleeftijd van achttien jaar. 

De bestuurder moet sinds 19 januari 2013 in het bezit zijn van een rijbewijs A1 (minder dan 15 kW vermogen) of rijbewijs A (meer dan 15 kW vermogen). Heeft u een B rijbewijs, afgegeven voor 19 januari 2013, dan is een rijbewijs B ook toegestaan.

Voor de tuk-tuk gelden dezelfde maximumsnelheden als voor personenauto’s. Een tuk-tuk mag op de snelweg, mits het voertuig de minimumsnelheid van zestig kilometer per uur haalt.

Er zijn ook tuk-tuks met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van minder dan 45 kilometer per uur. Dat zijn dan drie- of vierwielige bromfietsen. Daar gelden de verkeersregels voor brommobielen voor.

 

Politiesites