Bij het toelaten van de Segway (staatscourant 20346/2010) heeft de Tweede Kamer de wens geuit om de toelating tot het verkeer voor andere innovatieve vervoermiddelen te vereenvoudigen. Ook de Minister van I en M vindt het wenselijk dat andere vernieuwende voertuigen kunnen worden gebruikt in het verkeer onder de voorwaarde dat toelating niet kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.

trikkeDoor aanpassing van de wegenverkeerswetgeving kan de Minister van I en M sinds 1 januari 2011 bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 goedkeuren voor toelating tot het verkeer op de weg.

Na de Segway zijn de volgende voertuigen aangewezen:

Trikke (Staatscourant 19078/2011)

Zappy 3 en Stint (Staatscourant 6543/2012)

Swing (Staatscourant 15382/2012)

Virto en Paukool (Staatscourant 15599/2013)

Robstep Robin-M1 (Staatscourant 13760/2014)

 

 

De, inmiddels 8 aangewezen bromfietsen hebben aangepaste regels.  Er is geen helmdraagplicht (want het zijn snorfietsen), geen kenteken verplicht, geen rijbewijs verplicht, wel WA-verzekering en verplichting om verzekeringsplaatje goed te bevestigen en om verzekeringsbewijs bij zich te hebben en te kunnen tonen. Ook zijn afwijkende verkeersregels van toepassing.  Als ze worden gebruikt door gehandicapten mogen ze op het trottoir met een maximale snelheid van 6 km/h.

De aangewezen voertuigen zijn "bromfietsen" en zouden daarom moeten voldoen aan de technische eisen die de Regeling voertuigen op dit moment nog voorschrijft voor bromfietsen. Vanwege de afwijkende constructie kunnen deze voertuigen niet aan al deze eisen voldoen.

De Regeling voertuigen is daarom gewijzigd en in afdeling 6, paragraaf 13 staan de eisendie gelden voor alle aangewezen bromfietsen.

Varianten van de Trikke:

trikke Stint
De Stint

trikke swing
De Swing

trikke zappy

De Zappy

paukool resize

Paukool

Virto resize

Virto

Robin resize

Robstep Robin M1