Gebruikers van een step en skeelers hebben dezelfde rechtspositie als voetgangers. Zij dienen dus het voetpad te gebruiken.

Een trike wordt beschouwd als een driewielig motorrijtuig of een driewielige bromfiets.

De tuk-tuk is een meestal overdekt driewielig motorrijtuig dat geschikt is om meerdere personen mee te vervoeren.

Een wegtreintje is een motorvoertuig met één of meer aanhangwagens, ingericht voor het vervoer van personen.

Politiesites