De politie waarschuwt weggebruikers in bosrijke gebieden voor overstekende reeën. Ondanks dat de paringstijd nog niet is aangebroken gedragen de reeën zich onvoorspelbaar en rennen vaak een weg op.

Uit onderzoek blijkt dat er in het voorjaar duidelijk sprake is van een verhoging in het aantal aanrijdingen met reeën. Een verklaring hiervoor is dat in het voorjaar door territoriaal gedrag onrust in de populatie ontstaat, waardoor de dieren vaker dan anders wegen oversteken.

De kans op aanrijdingen wordt daardoor vergroot. De politie waarschuwt automobilisten dan ook om bij bosrijke gebieden hun snelheid te matigen. Gisteravond en afgelopen nacht waren er twee verkeersongevallen met een overstekende ree als oorzaak.