Het aantal verkeersgewonden lijkt vorig jaar gedaald, maar dat komt alleen door een gebrekkige registratie door de politie. In werkelijkheid is het aantal verkeersgewonden juist gestegen, beweert verkeersadviesbureau Via.nl. Het bureau vreest dat gemeenten een te rooskleurig beeld van de situatie krijgen.

Over vorig jaar heeft de politie volgens het bureau maar 51 procent van de ernstig gewonden gemeld. Daardoor lijkt er sprake te zijn van een daling, maar uit ziekenhuiscijfers blijkt dat het aantal gewonden juist stijgt.

'Een absoluut dieptepunt'

In 2007 verstrekte de politie nog informatie over 10392 verkeersslachtoffers. Vorig jaar was dit nog maar over 2371 slachtoffers, meldt Trouw. Als een slachtoffer in het ziekenhuis belandt is in slechts 12 procent van de gevallen duidelijk hoe en waar het ongeluk precies heeft plaatsgevonden. Dat percentage is een "absoluut dieptepunt", zegt een datamanager bij Rijkswaterstaat op basis van anonimiteit tegenover de krant.

Bij het bepalen of extra verkeersveiligheidsmaatregelen nodig zijn kijken gemeenten naar het aantal gewonden dat is gevallen. Naar het aantal doden wordt niet gekeken omdat het om kleine aantallen gaat. Dat geeft grote schommelingen en daar kan geen beleid op worden gebaseerd. Volgens Rijkswaterstaat richt de politie zich door een nieuwe richtlijn bovendien vooral op vervolging van daders en minder op het verzamelen van slachtoffers.

Een bijkomend probleem van de gebrekkige registratie is dat het voor gemeenten onduidelijk is welke wegen onveilig zijn. Gemeenten moeten zich volgens het adviesbureau niet blindstaren op de politiecijfers, maar ook andere informatiebronnen gebruiken, zoals ziekenhuiscijfers en navigatieapparatuur.