Wanneer en hoe vaak u uw auto moet laten keuren, hangt af van de brandstof waarop uw auto rijdt, hoe zwaar uw auto is en wanneer uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als uw auto al eerder APK is goedgekeurd, geldt de datum op het keuringsrapport. Uw auto moet voor deze datum nogmaals zijn goedgekeurd.

APK voor auto's op benzine en/of elektromotor
Rijdt uw auto op benzine of heeft uw auto een elektromotor en is deze nog niet eerder gekeurd, dan moet de eerste keuring plaatsvinden 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze eerste keuring moet uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar gekeurd worden. Na deze periode (dus 8 jaar na de eerste toelating op de weg) is een jaarlijkse keuring verplicht.

APK voor auto's op diesel of LPG
Als uw auto op diesel of LPG (gas) rijdt, moet de eerste keuring plaatsvinden 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Daarna moet uw auto jaarlijks gekeurd worden.

APK voor auto's ouder dan 30 jaar
Is uw auto (geen taxi of bus) ouder dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960, dan hoeft deze eens per 2 jaar gekeurd te worden. Auto's van voor 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

APK voor zware voertuigen
Voor alle voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo geldt een jaarlijkse keuringsplicht. Dit geldt alleen voor voertuigen van na 1 januari 1960, omdat voertuigen van vóór 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

APK keuren tot 2 maanden vooraf vervaldatum
U kunt uw voertuig tot 2 maanden voor de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Herinnering APK en boete verlopen APK
U ontvangt van de RDW een brief waarin u wordt herinnerd aan de APK van uw auto. In de APK-brief leest u voor welke datum de auto gekeurd moet zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de APK.

U krijgt automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) wanneer de APK van uw personenauto verloopt. U ontvangt deze verkeersboete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt.

De hoogte van deze en andere verkeersboetes vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM). Meer informatie over wat u kunt doen als het niet eens bent met een verkeersboete, vindt u op de website van het CJIB.

Uitstel APK is niet mogelijk
Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK. Als u niet aan de keuringsplicht kunt of wilt voldoen, heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen.

Voertuiggegevens online
De RDW registreert APK-data en andere gegevens van voertuigen. Via de website van de RDW kunt u deze gegevens opvragen.