Een aantal boetes gaat met ingang van 1 januari 2013 met 2% omhoog in verband met de jaarlijkse indexering. Het percentage is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012.

Het gaat met name om de boetes voor verkeersovertredingen, zoals het rijden door rood licht, snelheidsovertredingen en het niet dragen van de autogordels.

Maar ook verscheidene boetes voor overtredingen van plaatselijke verordeningen zullen omhoog gaan, zoals het wildplassen, het niet volgens de regels buiten zetten van vuilnis of het te lang stallen van campers of caravans voor het huis.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met deze wijziging van onder meer het besluit tarieven Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ook wel de Wet Mulder genoemd.