De politie start wederom een groot offensief om het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur aan te pakken. Duizenden agenten hebben instructies gekregen om automobilisten die bellen, sms'en, internetten of mailen te bekeuren met de standaardboete van 230 euro.

De campagne wordt gesteund door politie, justitie en het bedrijfsleven en gaat verder dan de aanpak van bellen achter het stuur. 'Automobilisten die de telefoon in de hand houden zijn al strafbaar,' benadrukt Ernst Koelman van het landelijk Team Verkeer van het Openbaar Ministerie. 'De telefoon moet op het dashboard liggen of vastzitten in de carkit.'

De extra inzet van de politie in de komende twee maanden is onderdeel van een campagne om afleiding achter het stuur tegen te gaan en zo het aantal verkeersongelukken terug te dringen.

Niet alleen op de snelwegen, ook op provinciale wegen, in steden en in de bebouwde kom zal de politie hard optreden tegen het gebruik van mobiele telefoons. 'Met de aanwezigheid van fietsers en voetgangers is de kans op letsel in de bebouwde kom groter dan op de snelweg,' zegt Egbert-Jan van Hasselt die namens de Nederlandse politie verantwoordelijk is voor de verkeershandhaving.

De politie verwacht de komende maanden enkele duizenden boetes uit te delen voor het gebruik van de gsm in de auto.

Wat mag wel, wat mag niet?

Handsfree bellen is toegestaan. Bellen met de telefoon aan het oor levert een boete op. Agenten kunnen ook een beroep doen op artikel 5 van de Wegenverkeerswet. 'Daarbij gaat het om het aantonen van een concrete gevaarzetting,' legt Ernst Koelman, woordvoerder van het landelijk Team Verkeer van het Openbaar Ministerie. Dat kan zijn: slingeren, uit de baan rijden, vaart minderen of juist versnellen en bijvoorbeeld niet genoeg afstand houden.

Het bekeuren voor artikel 5 kan dus ook voor het gebruik van de telefoon in de auto. Bijvoorbeeld als de automobilist sms't, internet, mailt of zelfs een telefoonnummer opzoekt. 'Automobilisten die de telefoon in de hand houden zijn al strafbaar,' zegt Koelman. Maar naast het telefoneren geldt artikel 5 ook voor eten, drinken of het afstemmen van de radio. Ook het bedienen van het navigatiesysteem is verboden tijdens het rijden.

  • Artikel 5 Wegenverkeerswet:
    Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.