Over het opvolgen van aanwijzingen van politie, marechaussee, verkeersregelaars, verkeersbrigadiers en begeleiders van railvoertuigen.

Wanneer moet er worden voorgesorteerd, gaat korte voor lange bocht?

Wie mogen de auto(snel)wegen gebruiken en hoe moet die dan gebruikt worden.

Het RVV bevat een behoorlijke dosis definities. Zo wordt spraakverwarring over wat het nu is voorkomen.

Hoe je te gedragen tov voorrangsvoertuigen, loslopend vee, in- en uitstappen van passagiers,  slepen, bijzondere manoeuvres, richting aangeven, gelegenheid geven aan buschauffeur, onnodig geluid veroorzaken en de gevarendriehoek.

Deze regel is opgenomen om te bepalen wat onder een EEG richtlijn wordt verstaan.

Met ingang van 1 april 2008 zijn de regels voor het gebruik van autogordels verder aangescherpt. Vanaf 1 mei 2008 bepaalt het aantal aanwezige autogordels hoeveel volwassen personen vervoerd mogen worden.

Politiesites