Het wegverkeer moet op en of andere manier geregeld worden om te voorkomen, dat het een chaos op de weg wordt. Als onderdeel van de Wegenverkeerswet kwam in 1966 het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Afgekort werd dit reglement RVV genoemd.

Het RVV bevat een behoorlijke dosis definities. Zo wordt spraakverwarring over wat het nu is voorkomen.

Deze regel is opgenomen om te bepalen wat onder een EEG richtlijn wordt verstaan.

Oftewel: wie maakt gebruik van welk gedeelte van de weg.

Inhalen kan iedereen, maar weet ook iedereen wanneer de wet inhalen wel of niet goed vindt? En wat als er een file is, mag je dan rechts inhalen?

Voorrang verlenen begint al bij het benaderen van de kruising. Hard aan komen rijden en op het laatste moment vol afremmen wordt gezien als geen voorrang verlenen.

Wanneer moet er worden voorgesorteerd, gaat korte voor lange bocht?

Afstand houden en de verschillende maximum te rijden snelheden.

Welke verlichting moet gevoerd worden en welke verlichting mag gevoerd worden.

Politiesites