Het wegverkeer moet op en of andere manier geregeld worden om te voorkomen, dat het een chaos op de weg wordt. Als onderdeel van de Wegenverkeerswet kwam in 1966 het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Afgekort werd dit reglement RVV genoemd.

getacroHet volledige RVV is ook te bekijken en te bewaren als PDF-bestand (1.0 Mb). Daarnaast publiceert het Ministerie van Verkeer en Waterstaat jaarlijks de kerncijfers over verkeersongevallen (1.0 Mb). U heeft voor beide bestanden Acrobat reader nodig.

In 1990 vond een grote wijziging plaats in het RVV. Het oude RVV van 1966 vond men te uitgebreid qua opzet en liet weinig over van de verantwoording die iedere weggebruiker voor zichzelf moest hebben.

In het nieuwe RVV werden een groot aantal regels weggelaten, omdat men vertrouwde op het verantwoordingsgevoel van alle weggebruikers. Elke regel, die maar iets van betutteling in zich had, werd geschrapt en vervangen door een algemeen geldende regel.

Voorbeeld.

In het oude RVV werd nauwkeurig beschreven dat een voetganger buiten de bebouwde kom rechts van de weg moest lopen bij gebrek aan een voet-of fietspad. Nu staat deze regel er niet meer in en mag in principe links van de weg worden gelopen. Welke zijde van de weg het veiligst is wordt aan de verantwoording van de wandelaar overgelaten.

Door de vereenvoudiging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens heeft artikel 5 van de Wegenverkeerswet meer gewicht gekregen. Deze regel luidt:

Het is verboden zich zodanig te gedragen dat hierdoor:
  • gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt;
  • het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Deze bepaling verplicht dus iedereen zich zodanig te gedragen dat geen gevaar kan worden veroorzaakt.

Voorbeeld.

De bestuurder, die groen licht krijgt mag niet zomaar doorrijden als daardoor een aanrijding wordt / kan worden veroorzaakt. De algemene regel gaat voor de regel dat verkeer bij groen licht vrije doorgang heeft.

De boer, die de sloot uitbrandt waarbij dikke rook over de weg trekt, gedraagt zich zodanig, dat het verkeer op de weg wordt / kan worden gehinderd.

In de volgende pagina's is de wetstekst in normale tekstkleur afgedrukt. Voor de leesbaarheid is de wetstekst daar waar nodig "vernederlandst".

Onder de wetstekst staan eventueel opmerkingen van mijzelf in de schuinschrift.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.