Hoe je te gedragen tov voorrangsvoertuigen, loslopend vee, in- en uitstappen van passagiers,  slepen, bijzondere manoeuvres, richting aangeven, gelegenheid geven aan buschauffeur, onnodig geluid veroorzaken en de gevarendriehoek.

Art. 50: Voorrangsvoertuigen.

Weggebruikers moeten bestuurders van voorrangsvoertuigen voor laten gaan.

Ook voertuigen die ten onrechte de signalen voeren zijn voorrangsvoertuigen. Degene, die deze signalen onterecht voert, is wel strafbaar, maar de weggebruikers hoeven zich niet het hoofd te breken of het gebruik van de signalen nu wel of niet terecht is. Als de signalen worden gebruikt, is het automatisch een voorrangsvoertuig.

Art. 51: Loslopend vee

Het is verboden rij- of trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen.

Uitzondering: wegen die door het bevoegde gezag zijn aangewezen.

 • Pluimvee is geen vee.
 • Doordat de term "laten lopen" is gebruikt, is de eigenaar/houder of verzorger verantwoordelijk.

Art 52: In- en uitstappende passagiers

Bestuurders die een stilstaande tram of autobus willen voorbijrijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen, moeten aan hen daartoe gelegenheid geven.

Hierbij moet gedacht worden aan de situatie van een rijbaan, een bushalte en daarnaast een fietspad. De fietser zal dan bij het uitstappen van passagiers gelegenheid moeten geven.

Art. 53: Slepen

Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden een ander motorvoertuig te slepen, indien de afstand van de achterzijde van het trekkende voertuig tot de voorzijde van het gesleepte voertuig meer dan vijf meter bedraagt.

De vlag tussen beide voertuigen is vervallen.

Art. 54: Bijzondere manoeuvres

Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals:

 • wegrijden;
 • achteruitrijden;
 • uit een uitrit de weg oprijden;
 • van een weg een inrit oprijden;
 • keren;
 • van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden;
 • van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en
 • van rijstrook wisselen,

moeten het overige verkeer voor laten gaan.

 • Deze regel geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers.
 • Degene, die op het punt staat weg te rijden, is bestuurder (uitspraak Hoge Raad)

Art. 55: Richting aangeven

Bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer/arm geven, indien:

 • zij willen wegrijden;
 • zij andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen;
 • zij de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten;
 • zij van rijstrook willen wisselen

alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

 • Geldt alleen voor bestuurders van motorvoertuigen.
 • Er is niet beschreven wanneer het teken mag/moet beginnen en wanneer deze mag/moet eindigen. Dit valt onder de rij-instructie.

Artikel 56: Gelegenheid geven aan buschauffeur.

 1. Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt.
 2. Dit geldt niet voor de rijdende militaire colonne en een uitvaartstoet van motorvoertuigen.
 • Een touringcar moet ook de gelegenheid worden geboden om in te voegen.
 • De bestuurder van een autobus heeft wel de verplichting om het andere verkeer voor te laten tot hem gelegenheid wordt geboden. Deze verplichting valt namelijk onder de regeling van artikel 54. (zie hierboven)

Art. 57: Onnodig geluid

Bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een motorvoertuig mogen met hun voertuig geen onnodig geluid veroorzaken.

Onnodig geluid veroorzaken is:

 • toeteren na afloop van een feestje,
 • rondjes rijden op de bromfiets bij een verzamelplaats van jeugd,
 • tijdens het stilstaan voor de verkeerslichten telkens gas geven enz. enz.

Art. 58: Gevarendriehoek

 1. Stilstaande motorvoertuigen op meer dan twee wielen en aanhangwagens moeten worden aangeduid door een gevarendriehoek, indien het voertuig een obstakel vormt dat voor naderende bestuurders niet tijdig als zodanig kan worden opgemerkt.
 2. De gevarendriehoek moet goed zichtbaar op de weg worden geplaatst op een afstand van ongeveer 30 meter van het voertuig en in de richting van het verkeer waarvoor het voertuig gevaar oplevert.
 3. Lid 1 geldt niet wanneer knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd.
 • Wanneer alarmlichten worden gevoerd, mag de gevarendriehoek achterwege blijven.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

 • hun verlof opgeven
 • overuren draaien
 • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
 • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.