Het staat best wel leuk, geblindeerde of getinte ruiten, maar wat mag nu wel en wat mag niet?

Elk jaar raken een aantal keren paardentrailers betrokken bij een verkeersongeval. Het leed is vaak niet te overzien voor de paardenbezitter, daar zo'n ongeval meestal een fatale afloop heeft voor het paard. Daarom is het belagrijk om met goed materiaal op pad te gaan. Vervoer van paarden is het vervoer van levende have. Dieren bewegen in de trailer en gedragen zich anders dan vaste lading. Het vereist dus een voorzichtige en rustige rijstijl, omdat het zwaartepunt van de aanhanger zich steeds veplaatst hetgeen effect kan hebben op de stabiliteit van de combinatie.

Mobiliteit en bereikbaarheid van woningen, kantoren, stations en andere gebouwen zijn niet zelden het onderwerp van gesprekken over verkeer en vervoer. Vaak wordt daarbij vergeten, dat zaken zoals mobiliteit en bereikbaarheaarheid voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend zijn als het lijkt. Niet iedereen kan kiezen hoe en wanneer zij/hij de deur uitgaat of hoe men bepaalde plaatsen kan bereiken. Daarom zijn er regels vastgesteld hoe om te gaan met mensen met een handicap in het verkeer.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Maar ook als de schade veroorzaakt is door bijvoorbeeld afgevallen lading van een motorvoertuig. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden.

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het WBF wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het WBF.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is gevestigd in Rijswijk.

De fiets is hét vervoermiddel voor kinderen. Ze gaan met de fiets naar school, naar de vrienden, vriendinnen, de sportclub of naar opa en oma. Kinderen trappen heel wat kilometers weg in het verkeer. Helaas belanden daarbij per jaar ruim 4000 kinderen in het ziekenhuis. Ook aan het begin van elk schooljaar zijn er helaas slachtoffers te betreuren. Misschien zinvol om bij een aantal zaken even stil te staan.

De manier waarop het geluid van een personenauto moet worden gemeten is terug te vinden in bijlage VIII van de Regeling Voertuigen .

In de nieuwe Regeling Voertuigen staan de eisen die worden gesteld aan de diverse voertuigen. De regeling voertuigen vervangt daarmee het Voertuigreglement. Op deze pagina staan een aantal vragen en antwoorden.

De volledige en meest actuele regelgeving kunt u hier nalezen:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/volledig/

In hoofdstuk 5 van deze regelgeving staat per voertuigtype aangegeven aan welke eisen het voertuig moet voldoen.

In de vakantie of in het weekeinde er met de caravan op uit. Of U nu in Nederland op vakantie gaat of naar het buitenland gaat maakt niet uit; de veiligheid voor U en Uw gezin staat voorop.

Als u uw voertuig verkoopt, moet u er voor zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam overschrijft. Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele bekeuringen op kenteken. Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat u niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. Ook verzekeraars kunnen naar een kopie vragen als u uw verzekering bij hen opzegt. De Belastingdienst verrekent de motorrijtuigenbelasting automatisch.  

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.