Het aantal verkeersgewonden lijkt vorig jaar gedaald, maar dat komt alleen door een gebrekkige registratie door de politie. In werkelijkheid is het aantal verkeersgewonden juist gestegen, beweert verkeersadviesbureau Via.nl. Het bureau vreest dat gemeenten een te rooskleurig beeld van de situatie krijgen.

De politie waarschuwt weggebruikers in bosrijke gebieden voor overstekende reeën. Ondanks dat de paringstijd nog niet is aangebroken gedragen de reeën zich onvoorspelbaar en rennen vaak een weg op.

Per jaar belanden in Nederland 750 personenauto's in (on)diep water. Ongeveer 50 mensen komen daarbij om het leven, onder andere door verdrinking, omdat de ramen en de deuren blokkeren.

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen administratiekosten mogen worden opgevoerd bij een verkeersboete.

In 2006 waren de boetes hier nog erg laag, maar Nederland heeft een inhaalslag gemaakt. Wie gepakt wordt op 15 kilometer te hard rijden is in ons land 110 euro kwijt. In Duitsland kost zo’n snelheidsovertreding 20 euro en in België is de boete 70 euro.

Het aantal verkeersboetes is vorig jaar fors gedaald. Politieagenten schreven 9 komma 7 miljoen boetes uit. Dat is ruim een miljoen minder dan in 2010. De opbrengst uit de verkeersboetes ging omhoog. In 2011 vloeide 627 miljoen euro de staatskas in.

Den Haag - Automobilisten die worden betrapt op het rijden onder invloed kunnen voortaan binnen een half uur rekenen op een boete of dagvaarding.

Politiesites