Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten. Het gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies, maar ook over de voorwaarden voor een schadevergoeding.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag voor advies naar onder meer de politie en het Openbaar Ministerie heeft gestuurd. Daarin wordt een EU-richtlijn omgezet in Nederlands recht.

Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten straks in alle EU-lidstaten passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan het strafproces kunnen deelnemen. Dan gelden binnen de EU voor slachtoffers dezelfde minimumrechten.

Als een Nederlander in een andere lidstaat slachtoffer wordt van een misdrijf, kan hij in dat land een beroep doen op een aantal nieuwe rechten, zoals het recht op een tolk of taalkundige ondersteuning bij de aangifte.

Meer informatie

Daarnaast kunnen slachtoffers meer informatie krijgen over het opsporingsonderzoek door politie en Openbaar Ministerie. Bij een besluit van de officier van justitie om een verdachte niet te vervolgen, heeft het slachtoffer dan recht op informatie over de motivering van deze beslissing.

Slachtoffers die geen Nederlands spreken of begrijpen, mogen volgens de regeling een beroep doen op een tolk of een vertaling vragen van bijvoorbeeld processtukken. Dat is nieuw voor de Nederlandse praktijk.