Hoe lang blijven de geregistreerde gegevens bekend? Oftewel, hoe lang blijft een strafblad staan.

De duur van de registratie van de gegevens is sterk afhankelijk van het feit of het een overtreding of een misdrijf betreft, waarbij ook de zwaarte van de opgelegde veroordeling een rol van betekenis speelt.

Overtredingen

Gegevens betreffende overtredingen blijven in beginsel vijf jaar geregistreerd. Indien er echter sprake is van een vrijheidstraf - anders dan vervangende hechtenis - of een taakstraf is opgelegd, bedraagt de termijn tien jaar. De termijn is ook tien jaar indien een rechtspersoon wegens een overtreding is veroordeeld tot een geldboete van de derde of een hogere categorie (op dit moment meer dan 4.500 euro).

Misdrijven

Gegevens betreffende misdrijven worden tenminste twintig jaar in de justitiële documentatie opgenomen. Deze termijn wordt verlengd met de bij de uitspraak bepaalde duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf indien deze meer dan drie jaren bedraagt. Ook hier geldt dat de duur van de terbeschikkingstelling of van de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen hierbij wordt opgeteld.

Indien op het misdrijf naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, wordt de termijn bovendien verlengd met tien jaar.

Maar in afwijking tot deze termijnen worden justitiële gegevens betreffende misdrijven tegen de zeden als bedoeld in de artikelen 240b tot en met artikel 250 van het Wetboek van Strafrecht pas uit de justitiële documentatie verwijderd na het overlijden van de geregistreerde persoon. De in de justitiële documentatie geregistreerde gegevens worden eveneens verwijderd indien sedert de geboortedag van de betrokken persoon tachtig jaren zijn verstreken.

Genoemde termijnen zijn sterk afhankelijk van een aantal factoren die genoemd worden in de wet, zoals het soort delict, de soort toegepaste straf, de hoogte van een boete, de duur van een straf, etc. De leeftijd van de geregistreerde of het feit dat er jeugdstrafrecht is toegepast, speelt daarbij in beginsel geen rol. Alleen bij verstrekking van bepaalde gegevens, zoals bedoeld in de artikelen 11 t/m 13 van het Besluit justitiële gegevens, wordt een beperking toegepast, waardoor kortere termijnen worden gehanteerd.

Mochten hierover nog specifieke vragen zijn dan kan contact opgenomen worden met de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door een e-mail te sturen vanuit de startpagina van www.justid.nl

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.