De Bijzondere opsporingsambtenaren uit Bigtown gaan de straat op en handhaven het parkeerbeleid van de gemeente. Uitgeschreven bekeuringen gaan keurig naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau, welke zorgt voor het innen van deze boetes. Inkomsten uit deze boetes vloeien rechtstreeks in de staatskas en de hele cyclus is rond.

De gemeente vindt wel dat er iets vreemds aan deze hele situatie is. Immers, de gemeente maakt beleid, richt parkeerplaatsen in, onderhoudt deze en neemt vervolgens voor de handhaving ambtenaren aan. Kortom, de gemeente maakt alle kosten om te komen tot een goede parkeerregulering, maar de inkomsten gaan naar de staatskas. Dit betekent dus dat de inwoners van Bigtown de kosten van inrichting en handhaving middels belasting moeten betalen, terwijl de landelijke overheid de baten heeft van deze constructie.

Om deze ongewenste situatie tegen te gaan kan de gemeente een tweede soort ambtenaar aanstellen ter controle van het betaald parkeren. Simpel gesteld is het fenomeen "Betaald Parkeren" een vorm van het heffen van (gebruiks)belasting, in dit geval dus "parkeerbelasting" genoemd. Het controleren en opleggen van belasting is een bevoegdheid die niet persé hoeft te worden toegekend aan opsporingsambtenaren zoals hierboven genoemd, en in theorie kan elke (gemeente)ambtenaar aangewezen worden als controleur parkeerbelasting.

Deze aanwijzing gebeurt door Burgemeester en Wethouders van Bigtown zelf en is dus niet meer, maar ook zeker niet minder, dan een administratieve handeling. Vervolgens kunnen deze parkeercontroleurs vrij snel beginnen met hun controles.

Het voordeel en meteen grootste verschil met de eerder genoemde wet Mulder bekeuringen is dat een parkeercontroleur, bij aantreffen van een auto op een betaald parkeerplaats zonder dat er betaald is voor het gebruik van deze plaats niet een boete oplegt, maar een naheffingsaanslag. Deze naheffingsaanslag is een belastingmaatregel en valt derhalve ook volledig onder het regime van de belastingwetgeving (gemeentewet) en niet onder het regime van de Wet Mulder. Inkomsten uit deze naheffingsaanslag vloeien dan ook rechtstreeks in de gemeentekas en niet in de staatskas.

Een naheffingsaanslag is uit 2 componenten opgebouwd.

  1. De kosten van de controleur zelf
  2. De gebruiksbelasting die u anders zou hebben betaald voor gebruik van de betaald parkeerplaats.

De parkeercontroleur kost de gemeente Bigtown uiteraard geld. Deze kosten zijn uiteindelijk af te zetten tegen de opbrengsten van deze controleur. (Zeer simpel gesteld, de kosten gedeeld door het geschreven aantal naheffingsaanslagen) Deze kosten mogen niet zomaar worden gegokt, maar moeten worden verantwoord en goedgekeurd. Landelijk is hier een maximum aan gesteld. In 2023 is dit € 72,90, een bedrag dat jaarlijks mag worden geïndexeerd.

Daarnaast betaalt u zoals eerder gezegd alsnog de gebruiksbelasting van de parkeerplaats. Als u een uurtarief van € 2,- had moeten betalen op die plaats om er gebruik van te mogen maken, dan legt de parkeercontroleur die €2,- alsnog op. De naheffingsaanslag kost u in dit voorbeeld dus € 74,90.

Saillant detail:
Ook een agent heeft de mogelijkheid om te bekeuren op betaald parkeerplaatsen maar doet dat vanuit zijn bevoegdheid uit de Wet Mulder. Hij kan en mag u dus enkel bekeuren voor het landelijk vastgestelde bedrag.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.