Een motorrijtuig met 4 wielen en zonder carrosserie wordt een quad genoemd. In de wet komt het woord quad niet voor. Er zijn 5 soorten voertuigen, die we quad noemen. De soort wordt bepaald op basis van de maximumsnelheid, de massa (het gewicht) en het maximum vermogen.

De quad die NIET is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.

Deze quads is voor de wet een vierwielig motorvoertuig, zonder typegoedkeuring en ook zonder dat ze behoren tot een andere wettelijk goedgekeurde soort. Ze mogen alleen op eigen terrein, buiten de openbare weg gebruikt worden. Ook op eigen terrein geldt voor motorvoertuigen een minimum leeftijd van 18 jaar. 

De quad die is goedgekeurd als bromfiets/snorfiets.

Voor de quads die aangemerkt worden als bromfiets gelden dezelfde regels als voor reguliere bromfietsen:

 • De minimumleeftijd van de bestuurder is 16 jaar.
 • Een bromfietsrijbewijs is verplicht.
 • Een helm dragen is verplicht op de quadbromfiets.
 • Een eigen kenteken is verplicht.

De quadbromfiets mag, ook al is er een fiets/bromfietspad, toch op de rijbaan: Een quadsnorfiets mag dit niet, omdat bestuurders van een snorfiets de regels van fietsers moeten volgen.

Artikel 6 RVV 1990:
Bestuurders van bromfietsen op meer dan twee wielen en bromfietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, mogen de rijbaan gebruiken.

Ook al zijn er gordels, dan nog is er geen draagplicht. Artikel 59 RVV 1990 noemt namelijk de bromfiets niet als voertuig waarin gordels gedragen moeten worden. Maar, ook al draag je op de quadbromfiets wel een gordel, dan blijft de helm toch verplicht.

Verder heeft deze quad:

 • Een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur of 25 km/h.
 • Een ledig gewicht van minder dan 350 kilogram (het gewicht van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen).
 • Een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 kubieke centimeter óf een dieselmotor met een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt óf een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt.
 • Een quad kan geen brommobiel zijn, omdat het RVV 1990 als begrip daarvoor heeft: brommobiel: bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie.

De quad die is goedgekeurd als een driewielig motorrijtuig. (desondanks heeft deze quad wel 4 wielen)

Voor deze quads gelden de volgende regels:

 • Geen maximum constructiesnelheid.
 • Achter op het voertuig is een kenteken verplicht. Voorop is toegestaan (art 5.5.1 lid 2 Regeling voertuigen)
 • De minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar. Als 17 jarige rijden met een begeleider lijkt niet mogelijk, omdat de begeleider naast de bestuurder moet zitten.
 • Een rijbewijs B is verplicht.
 • Een helm dragen is verplicht, tenzij de quad is voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels en deze gordel ook wordt gebruikt. Er is geen verplichting om gordels aanwezig te hebben. Dit geldt alleen voor driewielige motorrijtuigen met een gesloten carrosserie (maar dat zijn geen quads).
 • Een ledig gewicht van hoogstens 400 kilogram (bij gebruik van goederenvervoer hoogstens 550 kilogram).
 • Een maximumvermogen van niet meer dan 15 kilowatt.

De (zware) quad met een typekeuring als personenauto.

Voor deze quads gelden de volgende regels:

 • Voor en achter op het voertuig is een kenteken verplicht.
 • De minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar. Vanaf 17 jaar met een begeleider is ook toegestaan)
 • Een rijbewijs B is verplicht.
 • Afhankelijk van de datum waarop de quad in het verkeer is gebracht (datum eerste toelating) moet deze zijn voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels. Dit is genoemd in artikel 5.2.47 Regeling voertuigen. Praktisch betekent dit dat een quad vanaf 1/1/1971 al moet zijn voorzien van gordels. Er is ook een draagplicht van de gordel.
 • Een helm dragen is niet verplicht.

De (zware) quad met een typekeuring als bedrijfsauto.

Voor deze quads gelden de volgende regels:

 • De minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar. Vanaf 17 jaar met begeleider ook op B-rijbewijs quads.
 • Een rijbewijs B of C (maximummassa meer dan 3500 kg) is verplicht.
 • Afhankelijk van de datum waarop deze quad in het verkeer is gebracht (datum eerste toelating), moet deze voorzien zijn van goedgekeurde veiligheidsgordels. Een bedrijfsauto moet vanaf 1/1/1998 zijn voorzien van gordels (artikel 5.3.47 Regeling voertuigen). Er is een draagplicht van de gordel.
 • Een helm dragen is niet verplicht.
 • Voor en achter op het voertuig is een kenteken verplicht.

Op de snelweg

Met de quads die aangemerkt worden als driewielig motorrijtuig of auto (en een kenteken hebben) mag u de autosnelweg en de autoweg op.  Een quad die is goedgekeurd als bromfiets mag nooit op de auto(snel)weg.

Het voertuig moet wel de voor die wegen minimum vereiste snelheid kunnen halen.

 • Het gebruik van de autosnelweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee met een snelheid van tenminste zestig kilometer per uur mag en kan worden gereden.
 • Het gebruik van de autoweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van tenminste vijftig kilometer per uur mag en kan worden gereden.

Landbouwtrekker

Als een quad voldoet aan de volgende omschrijving is het een landbouwtrekker.

Artikel 1 Regeling voertuigen

landbouw- of bosbouwtrekker:
voertuig van de voertuigcategorie T of motorvoertuig op rupsbanden, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of motorrijtuig met beperkte snelheid, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw; het voertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders;

Alleen in dat geval bestaat geen kentekenplicht, geen rijbewijsplicht (tot 1 januari 2015), geen helmplicht en geen gordelplicht. De maximum constructiesnelheid is niet bepaald, maar de toegestane maximum snelheid op de weg is 25 km/h. Er mag gereden worden vanaf 16 jaar.

Als een quad voldoet aan de volgende omschrijving is het een motorrijtuig met beperkte snelheid.

Artikel 1 Regeling voertuigen

motorrijtuig met beperkte snelheid:
motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;

motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

Ook hier geen kentekenplicht, geen rijbewijsplicht (tot 1 januari 2015), geen helmplicht en geen gordelplicht. De maximum constructiesnelheid staat in het begrip. De toegestane maximum snelheid op de weg is 25 km/h. Er mag gereden worden vanaf 16 jaar.

Extra Informatie:

wanneer is een quad een driewielig voertuig en wanneer een vierwielig voertuig (personenauto)? Heeft dit dan alleen te maken met gewicht en vermogen of speelt de afstand tussen de wielen ook nog een rol?

Artikel 1 Regeling voertuigen:

driewielig motorrijtuig:
voertuig van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L5e of L7e, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid; in ieder geval wordt als driewielig motorrijtuig aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een driewielig motorrijtuig is;

Voertuigcategorie L5e:
driewielers, dat wil zeggen motorvoertuigen op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm³ bedraagt indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h;

Voertuigcategorie L7e:
andere vierwielige motorvoertuigen dan motorvoertuigen van de categorie L6e (dus geen bromfietsen) met een lege massa van ten hoogste 400 kg, of 550 kg voor motorvoertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer, exclusief de massa van de accu’s in elektrische motorvoertuigen, en met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW;

De afstand tussen de wielen kan bij een driewielig motorrijtuig wel van invloed zijn. Want ook al zijn er 2 wielen aanwezig, het kan soms worden aangemerkt als 1 wiel. Dit staat in:

Artikel 5.1a.3 Regeling voertuigen

Voor de bepaling van het aantal wielen wordt een samenstel van wielen die op één wielnaaf zijn gemonteerd, aangemerkt als één wiel.
In afwijking van het eerste lid worden voor het bepalen van het aantal wielen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen twee op dezelfde as gemonteerde wielen als een wiel beschouwd, indien de afstand tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 460 mm.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.