Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian | Polish | Deutsch)

De maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan is per 2008 verhoogd naar 45 km/uur. Door verhoging van de maximum bromfietssnelheid op de rijbaan kunnen bromfietsers als meer gelijkwaardige weggebruikers meerijden met het autoverkeer.

 Hierdoor neemt de kans op onveilige situaties tussen bromfietsers en automobilisten af. De maximumsnelheid van de bromfiets op het fiets/bromfietspad is ongewijzigd gebleven, dus 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur buiten de bebouwde kom.

Deze verhoging vloeit voort uit de maatregel ‘Bromfiets op de rijbaan’ die inhoudt dat bromfietsers op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden in plaats van op het fietspad. De eerdere maximumsnelheid van de bromfiets binnen de bebouwde kom was 30 km/uur, terwijl automobilisten daar doorgaans 50 km/uur mogen rijden.

Snelheidsverschillen tussen voertuigen op dezelfde rijstrook kunnen leiden tot irritatie, onveilige situaties en doorstromingsproblemen. De maximumsnelheid van 45 km/uur komt overeen met de snelheid waarvoor bromfietsen gebouwd zijn (constructiesnelheid) en is ook gelijk aan de maximumsnelheid die nu al geldt voor brommobielen (die ook onder de categorie bromfietsen vallen).

Waar een lagere algemene snelheidslimiet van toepassing is (bijvoorbeeld in 30 km-gebieden) geldt deze ook voor de bromfiets.

De maximumsnelheid van gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan is ook 45 km/uur geworden. Ook voor gehandicaptenvoertuigen geldt dat meerijden met het autoverkeer de veiligheid en doorstroming op de rijbaan ten goede komt.

De maximumsnelheid van de snorfiets is ongewijzigd gebleven, dat wil zeggen: 25 km/uur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In enkele steden mag de snorfiets geen gebruik maken van het fietspad. Op deze wegen is de wegbeheerder geadviseerd om de maximum snelheid te verlagen tot maximaal 30 km/h. Hierdoor is er ook op deze wegen geen groot verschil in de snelheid van de voertuigen die gebruik maken van dezelfde weg.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.