Slachtoffers van een misdrijf krijgen voortaan sneller hun schadevergoeding. Het Centraal Justitieel Incassobureau gaat het bedrag voorschieten dat door de rechter aan de dader is opgelegd.

Ontvangen van een schadevergoeding

Als de rechter vindt dat u recht hebt op een schadevergoeding, dan kan hij de veroordeelde verplichten tot het betalen van de schade, of een gedeelte daarvan. Deze door de rechter opgelegde verplichting heet een schadevergoedingsmaatregel. De officier van justitie zal in dit geval het CJIB opdracht geven om het bedrag voor u te innen.

Elke betaling wordt meteen naar u overgemaakt
Zodra de veroordeelde een bedrag heeft betaald, maakt het CJIB dit naar u over. Opsparen tot het volledige bedrag is voldaan en dan het totaal in een keer overmaken, is niet mogelijk. Het CJIB is wettelijk verplicht de ontvangen bedragen meteen door te storten.

Zelf een deurwaarder inschakelen met een grosse
Is het het CJIB niet gelukt het opgelegde bedrag volledig te innen? Dan staat voor u nog de mogelijkheid open om zelf door inschakeling van een deurwaarder stappen te ondernemen.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan heeft de deurwaarder een zogenaamde grosse van het vonnis nodig. De grosse is het originele vonnisdocument waarop "In naam des Konings" staat vermeld. U kunt de grosse schriftelijk aanvragen bij de griffier van de rechtbank waar de zitting heeft plaatsgevonden.


Informatie via het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen
Tijdens de behandeling van de schadevergoedingsmaatregel kan Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen informatie verstrekken over de voortgang van de inning van de schadevergoeding.

De contactgegevens:

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen
Postbus 2
8900 AA Leeuwarden
Tel. 0900 753 75 37
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.15 en 17.15 uur (tegen lokaal tarief))

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.