Met een hbo bachelor- of universitair diploma kun je bij de politie een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van zware misdrijven. Als recherchekundige kun je jouw kennis en vaardigheden inzetten om criminele praktijken aan te pakken. Door jouw inzicht lukt het bijvoorbeeld om het effect van een rechercheonderzoek naar drugshandel te vergroten. Je vervult dus een belangrijke rol in het veiliger maken van de samenleving.

Werkzaamheden recherchekundige

De werkzaamheden van een recherchekundige bestaan vooral ui het opsporen van criminelen en criminele praktijken. Je onderzoekt mensen en gebeurtenissen steeds vanuit een wisselend perspectief. Als recherchekundige leer je de breedte van het recherchevak kennen. Je leert bijvoorbeeld dat strafrecht niet het enige uitgangspunt is bij de recherche. Je kunt criminelen ook via bestuursrecht aanpakken, bijvoorbeeld door beslag te leggen op crimineel verkregen bezit.

Elke recherchekundige is uniek

Om aan de masterleergang recherchekundige te beginnen, heb je minimaal een hbo-bachelordiploma nodig. Die ervaring neem je mee als recherchekundige, evenals je specifieke kennis uit je vooropleiding. Dat maakt elke recherchekundige uniek.

Voorbeelden van de werkzaamheden van een recherchekundige

 • Recherchewerk kan zich afspelen op het gebied van moord, drugshandel, fraudezaken, gewapende overvallen, terreur of kinderporno. Maar ook als er een trend blijkt te ontstaan in het aantal woninginbraken in een wijk kan dit op jouw bureau komen.
 • Als recherchekundige kun je verschillende rollen vervullen in onderzoek: coördineren, evalueren en adviseren. Het gaat dus om inhoudelijke verantwoordelijkheid, niet om het managen van een team of afdeling. Meestal maak je deel uit van een onderzoeksteam. Soms werk je zelfstandig aan deelonderzoeken.
 • Je gaat mee met doorzoekingen en aanhoudingen. En het kan gebeuren dat je plotseling wordt opgeroepen voor een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Bijvoorbeeld bij een moord. Dan wordt direct een team van verschillende specialisten aan het werk gezet. Maar je zit voornamelijk achter je bureau. Je zoekt naar mogelijke verdachten en daders en je bekijkt hoe je daders kunt aanpakken. Alhoewel je meestal van 9 tot 5 werkt, zal je geregeld geconfronteerd worden met acute zaken waarbij langer doorwerken ook voorkomt.

Samenwerken aan een veilig Nederland

Als recherchekundige heb je een belangrijke rol in het oplossen van zware misdrijven. Jouw kennis en ervaring wordt ingezet om criminele praktijken aan te pakken. Zo werk je als recherchekundige mee aan een veilig Nederland.

Profiel recherchekundige

Je bent een scherpe en gedisciplineerde denker; je weet altijd feiten te onderscheiden van vermoedens en te snelle conclusies. Je weet het verschil tussen je punt maken en weerstand opwekken. Je beschikt over een goed ontwikkeld conceptueel vermogen en kunt je inleven in mensen en situaties. Je kunt zelfstandig werken aan deelonderzoeken zonder gedetailleerde werkopdrachten.

Integriteit is een kernwaarde van de politie. Je dient de rechtsorde; dus je bent je altijd bewust van de grenzen van je bevoegdheid.

Daarnaast verwachten we natuurlijk de persoonlijke eigenschappen die voor elke politieman of –vrouw gelden. Zoals stressbestendigheid, teamgeest en discipline; kortom, de eigenschappen die getoetst worden in een psychologische test tijdens de selectieprocedure.

Basiseisen

Naast deze vaardigheden is er ook een aantal basiseisen waar je aan moet voldoen:

 • Minimaal een hbo bachelordiploma (zie de eisen in de vacatureteksten voor de specifieke studierichtingen)
 • Nederlandse nationaliteit
 • Onbesproken gedrag
 • Rijbewijs B (of bereid dit binnen ½ jaar na aanstelling te halen)
 • Beheersing van de Nederlandse taal
 • Goed zichtvermogen (visuseis)
 • Goede conditie

Ook moet je kunnen zwemmen, als je dit niet kunt aantonen met een zwemdiploma, moet je een zwemtest doen.

Opleiding recherchekundige

De opleiding tot Master of Criminal Investigation, de leergang Recherchekundige, wordt duaal gegeven. Je bent vanaf de start van de opleiding in dienst bij één van de 26 politiekorpsen in Nederland. Je korps betaalt ook je opleiding, uniform en boeken.

De opleiding is opgedeeld in een pre-master en een masterfase. De doorlooptijd van de studie is drie jaar.

Pre-master

Het eerste jaar is de pre-master. Je gaat 9 maanden naar de Politieacademie en wisselt dit af met praktijkstages bij het korps. Je hebt gemiddeld 20 contacturen per week en zult de overige 20 uren besteden aan (groeps)opdrachten en zelfstudie. In je pre-master jaar zijn 3 stages ingepland, waarvan de derde stage de laatste drie maanden van het pre-master jaar in beslag neemt.

In deze periodes ga je niet naar de academie. Je loopt mee met een ervaren collega. Je doet dan vooral kennis op van het basispolitievak met de focus op opsporing. Dit is belangrijk om een netwerk op te bouwen en de politieorganisatie te leren kennen. Wanneer mag je bijvoorbeeld iemand aanhouden, hoe doe je dat, hoe spreek je mensen aan op straat, hoe gaat een buurtonderzoek, hoe gaat een verhoor?

Je loopt bijvoorbeeld mee met de opsporing in de wijk, op districtsniveau en op regioniveau in overleg met de begeleiders van het korps waar je werkzaam bent. Omdat je tijdens de opleiding ook basispolitietaken gaat uitvoeren is het belangrijk dat je een executieve status hebt. Dit betekent dat je geweld- en aanhoudingsbevoegdheden krijgt. Je leert schieten en zelfverdediging, en daarom is een goede conditie belangrijk in dit vak.

Master

Afhankelijk van jouw studieritme duurt de masterfase twee tot drie jaar. De eerste 3 maanden besteed je fulltime aan de kernopgave 'Structureren meeromvattende zaken'. Daarna ga je langere perioden werken in het korps, afgewisseld met het volgen van nieuwe kernopgaven. Er wordt dieper ingegaan op het specifieke werk van de recherchekundige.

Je leert vanaf een hoger niveau te kijken naar het recherchewerk. Vakken die je krijgt zijn 'uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek' en 'beoordelen dader- en slachtoffergedrag'. Je doet in die periode ook een (studie)onderzoek in één van de Europese lidstaten.

Waar?

De opleiding tot Recherchekundige is alleen in Apeldoorn te volgen.

De master leergang Recherchekundige is een geaccrediteerde opleiding. Dit betekent dat de opleiding qua niveau gelijkwaardig is aan het reguliere hoger onderwijs. De Politieacademie is officieel erkend als hogeschool. Studenten die de leergang Recherchekundige master hebben voltooid, krijgen de internationaal erkende titel Master of Criminal Investigation (MCI).

Selectieprocedure recherchekundige

Zodra je sollicitatie via deze site binnen is en je voldoet aan de instroomeisen, wordt je sollicitatie doorgestuurd naar het korps. Het korps maakt een briefselectie en let daarbij op opleidingsrichting, werkervaring en motivatie. Kom je hierdoor, dan volgt de eerste testdag.

Testdag 1 (ochtend + middag)

Op de eerste testdag staan je intelligentie en conditie centraal. Er wordt getest of je aan de minimale eisen voldoet.

 • Cognitieve capaciteitstest
  Je maakt op de computer verschillende tests, waarmee je intelligentie wordt gemeten. Sommige tests bestaan uit figuurtjes, andere uit Nederlandse woorden of rekensommen. Filmpje parcours fysiek -motorisch
 • Fysiek-motorisch onderzoek (sporttest)
  Het fysiek-motorisch onderzoek bestaat uit het afleggen van een parcours. In het parcours moet je snel kunnen schakelen tussen verschillende soorten lichamelijke inspanning. Voorbereidingstips.
 • De persoonlijkheidsvragenlijst
  Er wordt gekeken naar hoe je tegen jezelf aankijkt. Centraal staat de vraag 'hoe je in het dagelijks leven bent'. Iedere uitspraak begint met 'Ik ben iemand die...'. Deze vragenlijst behoort bij het psychologisch onderzoek van testdag 2 maar wordt tijdens de eerste testdag al afgenomen.

Op testdag 1 is bekend of je de testen hebt gehaald en door mag naar de tweede testdag, het psychologisch onderzoek. Wanneer je deel A niet haalt, mag je het na een half jaar opnieuw proberen.

Tweede testdag

De tweede testdag is binnen 3 weken na testdag 1. Op de tweede testdag wordt getest of jouw karakter en jij als persoon, passen bij het politiewerk. Het psychologisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen: de persoonlijkheidsvragenlijst (afgenomen op testdag 1), een gesprek met een psycholoog en een praktijkproef.

 • Het psychologisch interview
  Dit gesprek met een psycholoog duurt ongeveer een uur. Tijdens het gesprek komen allerlei persoonlijke ervaringen uit je verleden aan de orde. De psycholoog bekijkt in dit gesprek of jij beschikt over competenties die voor het politiewerk van belang zijn. Zoals inlevingsvermogen, stressbestendigheid en integriteit.
 • De praktijkproef
  Naast het psychologisch onderzoek worden ook een test voor kritisch denken (Watson Glaser test), een praktijkopdracht informatieanalyse en een oefening voor plannen en organiseren afgenomen. De Watson Glaser test meet je analytisch vermogen met behulp van diverse aannamen, deducties, interpretaties, evaluaties en conclusies.

De behaalde resultaten worden vastgelegd in een psychologisch rapport. Dit is een open advies. Pas als jij daarvoor toestemming geeft, wordt het rapport naar een landelijke selectiecommissie gestuurd.

Vervolgprocedure

Op basis van je rapport word je wel of niet uitgenodigd voor het selectie- / matchingsgesprek. Hierin wordt jouw geschiktheid voor de opleiding en functie beoordeeld en of jij als collega past in het team en korps. De selectiecommissie bestaat uit drie personen waarvan er twee beoordelen op jouw geschiktheid en één persoon op de 'match' met het korps.

Twee personen van de commissie komen uit het korps van jouw sollicititatie, de derde komt uit een ander korps. Indien er sprake is van verschil van inzicht weegt het geschiktheidscomponent zwaarder dan het matchingscomponent.

Voor dit gesprek is het belangrijk om je goed voor te bereiden en duidelijk te hebben wat jouw motivatie is voor deze functie en het gekozen korps. Weet jij bijvoorbeeld wel wat er allemaal speelt in jouw politieregio? En waarom deze functie in het leven is geroepen?

Tot slot volgen er in het korps nog een antecedentenonderzoek, een medische keuring en een arbeidsvoorwaardengesprek.

Doorgroeien recherchekundige

Om echt als recherchekundige te kunnen functioneren combineer je in je mastertraject het studeren en de praktijk. Dit zorgt ervoor dat je al snel volwaardig aan de slag kunt bij de recherche. Welke verdere mogelijkheden er zijn na het afronden van de master, ligt aan je persoonlijke interesse én aan de mogelijkheden binnen het korps.

Het is een verschil of je gaat werken in een groot korps als Utrecht, of in een klein korps als Gooi en Vechtstreek. In een groot korps is er een grotere verscheidenheid aan functies zodat je je echt kunt specialiseren. Bij kleine korpsen zul je op meerdere manieren inzetbaar moeten zijn en je dus heel breed oriënteren.

Salaris recherchekundige

Vanaf de dag dat je begint met de opleiding, ontvang je salaris. Je bent dan aspirant (student op de politieopleiding). Het bruto maandsalaris voor een recherchekundige is als volgt opgebouwd:

Bij start van de opleiding begin je in schaal 6. Een salarisschaal is opgebouwd uit 14 periodieken. Bij normaal functioneren ga je jaarlijks een periodiek omhoog binnen de schaal.

Het startsalaris voor:

 • hbo'ers is € 1.911,-
 • wo'ers is € 1.973,-

Heb je voordat je bij de politie solliciteerde al eerder gewerkt en inkomen ontvangen? Dan kan hiermee rekening gehouden worden bij het vaststellen van je salaris. Hiervoor geldt wel het maximum van schaal 6: € 2.724,-.

Bevordering naar schaal 8 vindt na twee jaar plaats, indien:

 • de pre-masterfase goed is afgerond
 • van de masterfase de kernopgaven Structureren Meeromvattende Zaken en Beoordelen Dader- en Slachtoffergedrag goed zijn afgerond
 • minimaal zes maanden relevante werkervaring is opgedaan in het korps

Het salaris wat binnen schaal 8 hoort is een naast hoger gelegen bedrag van het salaris wat je in schaal 6 verdiende met een maximum van € 3.347,-.

Bevordering naar schaal 9 vindt na vijf jaar plaats, indien:

 • de masterfase goed is afgerond
 • twee jaar werkervaring als recherchekundige is opgedaan.

Het maximum van salarisschaal 9 is € 3.659,-.

Arbeidsvoorwaarden

De politie biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Waaronder ruime toeslagen op het salaris, bijvoorbeeld voor nacht- en weekenddienst of bereikbaarheidsdienst. Het korps betaalt je opleiding, uniform, sportkleding en boeken.

Overige arbeidsvoorwaarden:

 • vakantie-uitkering van 8%
 • 13e maand
 • deelname pensioenfonds ABP
 • reiskostenregeling
 • betaald ouderschapsverlof
 • optie deelname collectieve ziektekostenverzekering CZ

De opleiding is níet in deeltijd te volgen. Na de opleiding is werken in deeltijd wel mogelijk.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.