Voor wie geldt de helmplicht

Artikel 60: Helmplicht

Bestuurders en passagiers van:

 • een bromfiets
 • een brommobielen zonder gesloten carrosserie
 • een motorfiets
 • driewielige motorvoertuigen

moeten een goed passende helm dragen,
die door middel van een sluiting
op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en
die is voorzien van een goedkeuringsmerk.

De sluiting moet wel worden gebruikt, anders staat dit gelijk met het niet dragen van de helm.

De helmplicht geldt niet voor:

 1. de bestuurder en de passagiers van een snorfiets;
 2. de bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;
 3. de bestuurder of de passagier van
  1. een door de Dienst Wegverkeer aangewezen type bromfiets, niet zijnde een brommobiel, of
  2. motorfiets van wie de zitplaats beschermd wordt door een veiligheidscel en voorzien is van autogordels.

  Bij de aanwijzing kan onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de passagiers ten aanzien van de gelding van het eerste lid. Bij ministeriƫle regeling worden regels gesteld betreffende de eisen waaraan een type bromfiets of motorfiets moet voldoen om te kunnen worden aangewezen. Deze regels zien in elk geval op de eisen die gesteld worden aan de veiligheidscel en de autogordels;

 4. de bestuurder of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig, van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in richtlijn 97/24/EG, zoals deze gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en van autogordels die voorzien zijn van een krachtens artikel 5.2.47, zesde lid, van het Voertuigreglement vastgesteld goedkeuringsmerk.

Oftewel: Geen helmplicht op:

 1. de snorfiets,
 2. de brombakfiets,
 3. door de RDW aangewezen bromfietsen
 4. motorfietsen met een veiligheidscel of autogordels
 5. brommobiel zonder gesloten carrosserie
 6. driewielig brommobiel, voorzien van goedgekeurde autogordels.

Aansprakelijkheid bestuurder

Het is bestuurders verboden
passagiers beneden de twaalf jaren
te vervoeren op een andere wijze dan hierboven is voorgeschreven.

Als het kind de helm niet draagt, is de bestuurder daar verantwoordelijk voor.

Een helmplicht voor snorfietsen is gezien de lage snelheid waarmee wordt gereden niet opgenomen. Men is wel over bezig bij het ministerie om de helmplicht voor snorfietsen in te voeren.

Art. 61: Zitplaats kinderen op fietsen en bromfietsen.

Vervallen

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.