Verkeersongevallen vinden plaats tussen verkeersdeelnemers. De partijen kunnen bestuurders van voertuigen of ander weggebruikers, zoals voetgangers, zijn. Het is juist voor de objectiviteit dat een onafhankelijke instantie de gegevens van betrokken partijen registreert om daar later verder onderzoek mee te doen.

Inleiding
Het verkeersongeval
De registratie
Stille getuigen
Getuigenverklaring
Letsel
Technisch onderzoek aan het voertuig
Anoniem de plaats van de aanrijding verlaten
De verdere afhandeling
Aanrijdingsformulier (PDF)


Inleiding

Aantal verkeersdoden in Nederland van de laatste 60 jaarcbs
 

Het verkeersongeval 

Bij een verkeersongeval kunnen meerdere partijen betrokken zijn. De oorzaak van een verkeersongeval kent velerlei oorzaken, bijvoorbeeld een verkeersovertreding, zoals geen voorrang geven, hard rijden, het gebruik van drugs of alcohol, vermoeidheid, afgeleid worden, het gebruik van een mobiele telefoon of navigatiesysteem, door een technische oorzaak, een heftige discussie in de auto, enz, enz.

Een verkeersongeval kan in verschillende categorieën ingedeeld worden, namelijk naar de omvang van de materiële schade, naar de ernst van het letsel van een betrokkene, het al dan niet ter plaatse blijven van een der partijen en de complexe oorzaak van het ongeval.

De politie die ter plaatse komt en de aanrijding zal afhandelen, heeft verschillende prioriteiten:

  1. de hulp aan de slachtoffers en het inroepen van eventuele andere nooddiensten, zoals een ambulance en/of de brandweer;
  2. de veiligheid van de betrokkenen op de plaats van het ongeval;
  3. de doorstroming van het overige verkeer, (filevorming door kijkers), dus het verwijderen van de voertuigen van de rijbaan, en ten slotte;
  4. de basis van een verkeersongeval voor de opsporende en registrerende instantie, namelijk de waarheidsvinding van de oorzaak van een het ongeval.

De registratie van de aanrijdingsgegevens

Bij het ter plaatse komen van de politie zal in eerste instantie naar de gegevens van betrokken partijen worden gevraagd. De persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats en adres en woonplaats worden genoteerd. Daarnaast worden de gegevens van het voertuig genoteerd (auto, motorfiets, bromfiets enz).

De politieambtenaar zal de situatie ter plaatse noteren. De wegsituatie, wat waren de weersomstandigheden, speciale andere omstandigheden die tot de aanrijding kunnen hebben geleid, kortom er zijn vele vragen die ter plaatse al beantwoord moeten worden. Daarnaast wijst de politieambtenaar de betrokkenen ook op hun rechten en plichten.

Om dit allemaal goed te kunnen vastleggen is het altijd handig om een camera of fototoestel beschikbaar te hebben en de situatie zelf ook ter plaatse via foto of film vast te leggen.

Zorg in ieder geval dat de juiste documenten aanwezig zijn, zoals het rijbewijs en het kentekenbewijs/card, een verzekeringspolis of de groene kaart en een aanrijdingsregistratieformulier.

Dit formulier dient nauwkeurig ingevuld en indien mogelijk door beide partijen ondertekend te worden.

Stille getuigen

Aan de hand van de op de plaats aangetroffen situatie moet de politieambtenaar en een specialist een reconstructie van de aanrijding kunnen maken. Dit is alleen goed mogelijk als er naast de verklaringen van de betrokken partijen ook verklaringen van getuigen zijn.

De zogenaamde "stille getuigen", zoals bijvoorbeeld glasscherven, verfsplinters en remsporen van de banden van de betrokken voertuigen, kunnen bijdragen aan het reconstrueren van de rijrichting en de gereden snelheid.

De plaats van de schade op een voertuig kunnen duiden op het al dan niet respecteren van wegrechten, zoals bijvoorbeeld geen voorrang geven, rijden door rood of groen licht, rijden op een afgeschermd fiets- of voetpad. De plaats waar een weggebruiker terecht is gekomen na een ongeval kan ook signalen afgeven van de gereden snelheid.

Naast de gewone getuigen zijn stille getuigen noodzakelijk om achter de identiteit van het voertuig en de dader te komen, wanneer deze is gevlucht en ontkent bij de aanrijding betrokken te zijn geweest. Stukken van achtergebleven voertuig kunnen daarbij als bewijsmateriaal dienen. Ook de lakschade van de tegenpartij op het achtergebleven voertuig kunnen naar de ware identiteit leiden.

Getuigenverklaring

Bij een ongeval is het belangrijk dat de partijen onafhankelijk van elkaar hun verhaal aan de politieambtenaar kunnen vertellen. Ook indien er getuigen van het ongeval aanwezig zijn, dienen deze, apart van elkaar, hun verhaal kwijt te kunnen. Hiermee is enige waarborg van objectiviteit te garanderen.

Letsel

Als er sprake is van letsel bij een van de betrokken partijen, zal er ook van de aard van het letsel een registratie moeten plaatsvinden. Naar welk ziekenhuis gaat het slachtoffer? De familie en/of werkgever moeten geïnformeerd worden.

Indien bij onderzoek bleek dat er sprake was van gebruik van drugs, alcohol of medicijnen zal in het ziekenhuis verder onderzoek plaatsvinden. De bevindingen van de dokter of de constatering van letsel worden via afzonderlijke rapportages bij de registratie van de aanrijding en een eventueel proces-verbaal gevoegd. Dit zijn belangrijke gegevens voor de bewijsvoering in de mogelijke rechtszaak of een civiele procedure.

Technisch onderzoek aan het voertuig

Bij ernstige aanrijdingen met dodelijke slachtoffers of zware materiële schade, is het altijd noodzakelijk dat een nader onderzoek aan het voertuig wordt ingesteld, In dat geval zal het voertuig door de politie in bewaring genomen worden om zodoende in een later stadium als bewijsmateriaal te dienen. Na het technisch onderzoek wordt het voertuig in principe terug gegeven.

Indien de technisch ambtenaar ter plaatse een technisch mankement aan één van de voertuigen constateert, gaat het voertuig naar een politiebureau voor een extra technisch onderzoek.

De gebreken kunnen bijvoorbeeld leiden tot de conclusie dat de technische staat van het voertuig hebben bijgedragen aan het veroorzaken van het ongeval, bijvoorbeeld omdat remmen niet of slecht functioneerden. De informatie van dit technische onderzoek komt in een technisch proces-verbaal en wordt bij de overige gegevens gevoegd en naar de officier van justitie gestuurd.

Anoniem de plaats van de aanrijding verlaten

Soms vindt één van de partijen bij een ongeval, door wat voor oorzaak dan ook, het niet noodzakelijk om zijn identiteit bekend te maken. Het verlaten van de plaats van het ongeval zal, zonder naamsbekendmaking, kunnen leiden tot een ernstig strafbaar feit. Indien je als bestuurder niet binnen korte termijn de politie informeert over de aanrijding en alsnog de informatie verschaft over de aanrijding inclusief je persoonsgegevens, zal dit kunnen leiden tot een ernstig verkeersmisdrijf.

Je moet er rekening mee houden dat je op een iets later tijdstip door de politie in je woonplaats wordt aangehouden en overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. De gevolgen: een afgang ten opzicht van de familie, de buurtbewoners, een proces-verbaal en een mogelijke gevangenisstraf of forse geldboete.

Tenslotte de verdere afhandeling

De beschadigde auto wordt vaak door een kraanwagen naar een schadebedrijf gebracht. De reparatie wordt door de bestuurder c.q. de eigenaar in overleg met de verzekeringsmaatschappij geregeld.

De politieambtenaar, die ter plaatse is geweest, zal een overzicht maken van alle beschikbare informatie en deze met de toegevoegde overige rapporten doorsturen naar de bevoegde instanties, die de informatie gebruiken voor hun rol in het verdere proces.

Vele instanties maken hiervan gebruik. Bijvoorbeeld:

  1. Een betrokkene bij de aanrijding kan via zijn verzekeringsmaatschappij alle relevante informatie over de aanrijding krijgen.
  2. De officier van justitie kan een partij oproepen om zich te verantwoorden voor zijn daden, getuigen kunnen alsnog of opnieuw gehoord moeten worden (bijvoorbeeld bij een dodelijke aanrijding).
  3. De verzekeringsmaatschappij kan putten uit de informatie om te beoordelen of de schade al dan niet wordt vergoed.
  4. De overheid heeft de informatie nodig om analyses te kunnen uitvoeren om nieuw verkeersveiligheidbeleid te ontwikkelen, of de wetgeving aan te passen of andere maatregelen te nemen, zoals de infrastructuur ter plaatse te verbeteren.
  5. Het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Indien een betrokken bestuurder, slachtoffer of getuige behoefte heeft om meer informatie, is het verstandig altijd naar een politiebureau te gaan en daar te proberen de juiste informatie te verkrijgen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.