Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian | Polish | Deutsch)

 Het staat best wel leuk, geblindeerde of getinte ruiten, maar wat mag nu wel en wat mag niet?

Wetgeving

In het Voertuigreglement staan onder andere de permanente eisen. Voor wat betreft ruiten zegt dit reglement:

 1. De voorruit en de zijruiten van personenauto's mogen:
  • geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
  • niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
 2. Indien de personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit:
  • geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
  • niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren
 3. De Minister kan regels vaststellen omtrent het bepaalde in het eerste lid.

Op 1 juni 2006 heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald, dat een visuele waarneming voor een opsporingsambtenaar onvoldoende is, er zal officieel een meting moeten plaatsvinden, een objectieve waarneming dus. Politievoertuigenkunne daartoe uitgerust zijn met de zogeheten 'Tintman'.

De Tintman

De tintman is een lichtdoorlatendheidsmeter, waarmee de politie snel en betrekkelijk eenvoudig kan vaststellen of de lichtdoorlatendheid van autoruiten voldoende is. Als de politie ziet dat de voorruit of de voorste zijruiten van een auto zijn geblindeerd of kennelijk te weinig licht doorlaten, wordt de tintman ingezet om vast te stellen of de limiet van de lichtdoorlatendheid is overschreden. De lichtdoorlatendheid van de voorruit en van de voorste zijruiten minimaal 55%. De achterruit mag wel zijn voorzien van een folie of coating, mits het voertuig beschikt over een rechterbuitenspiegel.

Meetcellen
Aan twee zijden van de ruit wordt een meetcel bevestigd. De cellen zien elkaar door de ruit heen en meten daarbij hoeveel licht de ruit doorlaat. In de praktijk blijkt dat bijna alle autoruiten vanaf de fabriek aan al van een coating zijn voorzien waardoor de lichtdoorlatendheid al om en nabij de 75% bedraagt. Het is daarom niet verstandig om nog een folie aan te brengen, omdat de lichtdoorlatendheid hierdoor al snel minder dan de toegelaten 55% zal bedragen.

De tintman is een gecertificeerd meetmiddel en is specifiek bedoeld voor het meten van lichtdoorlatendheid.

Aangezien niet iedere politie-auto dergelijke apparatuur heeft, kan de personenauto dus ook uit het verkeer worden genomen ten behoeve van een technisch onderzoek om zo alsnog een objectieve waarneming te kunnen krijgen. Uw voertuig kan daartoe naar een politiebureau worden afgevoerd om daar het technisch onderzoek te laten plaatsvinden.

APK-eisen

Naast de wettelijke regel hierboven bestaan er ook APK-eisen. Aan deze eisen is toegevoegd dat de ruiten niet mogen zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht beperken. Te denken valt daarbij aan stickers, lichtdoorlaatbaarheid beperkende folie of, voor wat betreft de achterruit, jaloezieën die de achterruit dichtmaken.

Op grond van Europese regelgeving en APK-normen mag het lichtverlies in geval van getint glas gemeten naar de uitgangswaarde met helder (ongetint) glas nooit meer bedragen dan 25 procent voor de voorruiten en 30% voor de zijruiten voorzijde. Aangezien veel auto’s al getint warmtewerend glas hebben, waarmee ze al een eind in de richting van die 25% komen, valt met het aanbrengen van extra folie maar weinig winst te behalen.

Rijksdienst voor het Wegverkeer-keuring

Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer komen regelmatig vragen binnen over de APK-keuring van autoruiten. In hoeverre mogen autoruiten donker zijn gemaakt of zijn voorzien van folie bij een APK-keuring?

Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om het uitzicht van de bestuurder. Het is bij de keuring niet van belang of er door de ruiten goed naar binnen kan worden gekeken. Is het zicht naar buiten goed, dan is er geen reden tot afkeur. Er bestaat wel apparatuur om de verminderde lichtdoorlatendheid van ruiten te meten, maar dit is zeer kostbare apparatuur. Bij de APK bepaalt dus uiteindelijk de keurmeester of het verminderde uitzicht van de bestuurder toelaatbaar is.

De politie

Bij het constateren van een overtreding kan de bestuurder hiervoor bekeurd worden. Daarnaast is het mogelijk dat er een WOK-melding gedaan wordt aan de RDW. Er mag dan niet meer met het voertuig gereden worden tot de auto door de RDW gekeurd is.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.