Stel, u heeft te hard gereden en bent geflitst. Dan int het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de verkeersboete. Dat is sinds de oprichting één van de hoofdtaken van het bureau.

Hoewel de nadruk nog steeds op inning ligt, vervult het CJIB steeds meer de rol van informatiemakelaar voor haar partners in de uitvoering: rechtbanken, politiekorpsen, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie en reclassering maken allemaal gebruik van de diensten van het CJIB. Zo coördineren we landelijk bijvoorbeeld de arrestatiebevelen.

Het CJIB is als agentschap een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie. Het draagt bij aan betere rechtshandhaving in onze samenlevingdoor zo doeltreffend mogelijk opgelegde boetes, straffen en maatregelen afte handelen.

 1. Waar kan ik informatie vinden over de hoogte van de boete
 2. Kan ik op de Boetebase alle denkbare snelheidsovertredingen vinden?
 3. Wat is het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)?
 4. Ik heb een beschikking ontvangen van het CJIB. Ik ben het daar niet mee eens.
 5. Kan ik een foto krijgen of meer informatie over de overtreding?
 6. Ik heb niet eerder bericht gehad van het CJIB en toch eenaanmaning ontvangen.
 7. Het bericht van het CJIB is niet voor mij
 8. Ik ben mijn acceptgirokaart kwijt. Kan het CJIB een nieuwe sturen?
 9. Ik heb al betaald en toch een aanmaning ontvangen. Hoe kan dat?
 10. Kan ik een betalingsregeling krijgen?
 11. Ik wil graag een adreswijziging doorgeven.
 12. Volgens een uitspraak van de officier van justitie krijg ik geld terug van het CJIB
 13. Ik heb dubbel betaald. Moet ik actie ondernemen?
 14. Kan ik een overzicht krijgen van de nog openstaande vorderingen?
 15. Ik heb een dwangbevel ontvangen. Kan ik hierover meer informatiekrijgen?
 16. Ik heb een deurwaarder aan de deur gekregen, maar ik heb inmiddels al betaald.
 17. Hoe kan ik het CJIB telefonisch bereiken?

Waar kan ik informatie vinden over de hoogte van boetes?

U kunt via de Boetebase van het Openbaar Ministerie de geldende boetes vinden voor een uitgebreid scala aan lichte strafbare feiten, variërend van het te vroeg aanbieden van huisvuil tot 170 kilometer per uur rijden op de autosnelweg.

De Boetebase werkt als volgt. De overtredingen en de bijbehorende sancties zijn verdeeld in categorieën. Kies eerst uw categorie.Vervolgens voert het programma u via een aantal keuzemogelijkheden stap voor stap naar het uiteindelijke boetebedrag.

Een voorbeeld:
u bent geflitst terwijl u 152 kilometer per uur reed op de autosnelweg. Kies dan om te beginnen de knop `verkeer op de weg'. Het programma vraagt u dan wat voor weggebruiker u bent. Kies `auto'.

Vervolgens vraagt de Boetebase u om welk soort overtreding het gaat. Kies`verkeersregels'. Als u vervolgens de categorie `rijsnelheden' aangeeft, `te hard rijden op de autosnelweg' en `20 t/m 25 km/u' geeft de Boetebase u het bedrag dat u kunt verwachten.

Kan ik op de Boetebase alle denkbare snelheidsovertredingen vinden?

Nee, de grens ligt bij de overtredingen die volgens de wet administratief kunnen worden afgedaan (tot en met 30 km/u sneller dan toegestaan, op de autosnelweg tot en met 40 km/u). Zodra een van de in de Boetebase genoemde verkeersovertredingen ertoe leidt dat er schade of letsel ontstaat, gaan de genoemde bedragen niet meer op.

Wat parkeerovertredingen betreft: veel gemeenten heffen zelf boetes voorfout parkeren op plekken waar betaald moet worden. Ook in dat geval kan de Boetebase een ander bedrag aangeven.

Wat is het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)?

Wanneer u een bekeuring krijgt voor te hard rijden is er een grote kans dat deze afkomstig is van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden. De belangrijkste taak van het CJIB is het innen van verkeersboetes die door de justitiële instanties aan burgers en bedrijven worden opgelegd.

Maar ook het innen van slachtoffer vergoedingen die de rechter oplegt is één van de taken. Rechtbanken, politiekorpsen, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie maken allemaal gebruik van de diensten van het CJIB. Op jaarbasis behandelt het bureau ruim negen miljoen zaken.

Ik heb een beschikking ontvangen van het CJIB. Ik ben het daar niet mee eens.

Als u het met een beschikking niet eens bent, kunt u daartegen in beroep gaan bij de officier van justitie (let op: niet bij het CJIB). U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie. Hoe dit in zijn werk gaat, staat achter op de beschikking.

Het adres van de betreffende officier van justitie staat voor op de beschikking. Het is heel belangrijk dat u bij uw beroepschrift (zelfgeschreven protestbrief) een kopie van de beschikking meestuurt.

Kan ik een foto krijgen of meer informatie over de overtreding?

Voor nadere informatie over de overtreding kunt u contact opnemen met de politie die de overtreding heeft geconstateerd. Op de website van het CJIB onder tabblad "direct regelen" kunt u middels DigiD inloggen en eventueel aanwezige foto bekijken. 

Ik heb nog niet eerder bericht gehad van het CJIB en toch heb ik een aanmaning ontvangen.

Wanneer u een eerste of tweede aanmaning toegestuurd heeft gekregen enniet eerder iets van het CJIB heeft ontvangen, kunt u een brief naar het CJIB sturen t.a.v. de afdeling Informatie, Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden.

Het bericht van het CJIB is niet voor mij / het bericht is aan iemand gestuurd die hier niet woont.

U kunt het bericht in de originele enveloppe terugsturen met demededeling 'woont hier niet' erop. Een postzegel plakken is niet nodig

Ik heb al betaald en toch een aanmaning ontvangen. Hoe kan dat?

Wanneer u ondanks uw betaling een aanmaning heeft ontvangen, is uw betaling waarschijnlijk na de vervaldatum (de datum waarop de betaling binnen moet zijn) op de girorekening van het CJIB bijgeschreven. U kunt dit navragen bij het CJIB.

Heeft u de boete inderdaad te laat betaald, dan betaalt u ook een strafboete (25 procent van het eerste boetebedrag). Wanneer de boete al wel is betaald,kunt u de verhoging van 25 procent via een eigen overschrijving voldoen aan het CJIB.

Kan ik een betalingsregeling krijgen?

Op de website van het CJIB, onder tabblad “direct regelen” kunt u naar het tabblad “ik kan niet in één keer betalen”.

Ik wil graag een adreswijziging doorgeven.

Het CJIB gebruikt de adressen van de gemeente of kamer van koophandel. Zorg dus dat u daar zo snel mogelijk de wijzigingen door geeft.

Volgens een uitspraak van de officier van justitie krijg ik geld terug van het CJIB

U kunt telefonisch contact opnemen met het CJIB. Het telefoonnummer is (058) 215 95 55. U kunt ook een brief sturen naar de afdeling Informatie, Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden. Vermeld hierin wel uw rekeningnummer.

Ik heb dubbel betaald. Moet ik actie ondernemen?

Het betalingssysteem van het CJIB signaleert automatisch als er dubbel is betaald. U krijgt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Dit kan wel enige tijd in beslag nemen.

Kan ik een overzicht krijgen van de nog openstaande vorderingen?

Het is uit oogpunt van bescherming van privacy niet mogelijk om u telefonisch een overzicht van de openstaande vorderingen te geven. Als u een overzicht wilt ontvangen, kunt u een brief naar het CJIB sturen t.a.v. de afdeling Informatie, Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden.

In dit overzicht moet u duidelijk uw persoonsgegevens vermelden zoals uw naam, adres,geboortedatum en -plaats.

Ik heb een dwangbevel ontvangen. Kan ik hierover meer informatie krijgen?

U kunt contact opnemen met de deurwaarder van wie u het dwangbevel hebt ontvangen. Als u het niet eens bent met het dwangbevel, dan kunt u een verzetschrift indienen bij de griffie van het kantongerecht (hoe dit moet, leest u achterop het dwangbevel). U moet samen met uw verzetschrift eenkopie van het dwangbevel meesturen.

Ik heb een deurwaarder aan de deur gekregen, maar ik heb inmiddels betaald.

U moet het betalingsbewijs laten zien aan de deurwaarder en een kopie sturen naar het CJIB, t.a.v. afdeling Verhaal, postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden.

Hoe kan ik het CJIB bereiken:

Heeft u een vraag over:

 • een verkeersboete
  U heeft een formulier ontvangen met de letter M in de rechter bovenhoek.
  Tel: (058) 234 21 30

 • een door de rechter opgelegde boete
  U heeft een formulier ontvangen met de letter S in de rechter bovenhoek.
  Tel: (058) 23 42 120

 • een transactievoorstel
  U heeft een formulier ontvangen met de letter T in de rechter bovenhoek.
  Tel: (058) 23 42 110

 • een strafbeschikking
  Tel: (058) 25 33 300

 • een Europese boete
  Tel: (058) 23 42 310

 • teruggevorderde huursubsidie
  Tel: (058) 25 33 900

 • leges voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)
  Tel: (058) 23 42 075
Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.