Files kosten de automobilist veel tijd. Nog meer tijd kost het wanneer motorrijders in dezelfde lange rij moeten aansluiten, of wanneer motorrijders in plaats van de motor ook voor de auto zouden kiezen. Door motorrijders ruimte en aandacht te geven, profiteert de automobilist ook.

Inleiding
Spelregels voor motorrijders
Spelregels voor automobilisten

Inleiding

Hoe ruimte en aandacht voor motorrijders kan worden gegeven en welke spelregels daarbij voor weggebruikers gelden, is vastgelegd in een gedragscode.

Als uitgangspunt geldt: door samenspel gaat het sneller en veiliger!

Om meerdere redenen heeft een motorrijder baat bij het passeren van een file van stilstaande of langzaam rijdende auto's. Eén ervan is van levensbelang: zijn veiligheid. Zonder kreukelzones, bumpers en airbags is een motorrijder die achter een rij auto's staat opgesteld zeer kwetsbaar bij kopstaartbotsingen. Daarnaast kan de koeling van mens en techniek in de knel komen.

Sinds 1991 is het niet meer verboden voor een motorrijder om langzaam tussen de file door te rijden. Omdat passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er spelregels afgesproken over hoe een motorrijder een autofile dient te passeren. Voordelen: u kunt beter elkaars gedrag inschatten en via 'samenspel' kunt u irritatie en ongevallen zoveel mogelijk voorkomen.

Deze spelregels vormen samen een gedragscode, die door de belangrijkste organisaties op het gebied van motorrijders verkeersveiligheid wordt ondersteund.

Spelregels motorrijder

Motorrijders moeten zich aan een aantal spelregels houden als ze een file auto's inhalen. In het algemeen moet er rekening mee worden gehouden dat motorrijders relatief slecht zichtbaar zijn voor automobilisten en dat automobilisten de snelheid van de motor slecht inschatten.

De gedragscode zegt dat tussen de file doorrijden alleen is toegestaan bij een stilstaande of langzaam rijdende file. Zodra de file sneller rijdt dan 40 km/h is het tussen de file doorrijden niet meer toegestaan en moet de motorrijder weer aansluiten.

De gedragscode adviseert om alleen in te halen tussen de eerste en tweede rijstrook. Hiermee worden de twee meest linker rijstroken bedoeld. Inhalen tussen de twee meest rechts gelegen stroken wordt daarmee afgeraden.

 1. Gepaste snelheid
  Rijd rustig tussen de file door. Dat wil zeggen dat het snelheidsverschil tussen de motor en de auto die u passeert, niet meer mag zijn dan 10 km/u. Houd deze vuistregel aan bij iedere auto die u passeert. Hoge snelheidsverschillen zijn de belangrijkste bron van irritatie bij automobilisten en zorgen voor gevaarlijke schrikreacties.
 2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag
  Twee belangrijke manoeuvres waarvan motorrijders hinder ondervinden, zijn:
  1. bij gaten in de file: automobilisten die opeens van rijstrookwisselen;
  2. bij warm weer: openstaande portieren van auto's.
 3. Meerdere motorrijders
  Als met meerdere motoren wordt gereden, houd dan ook het hoofd koel en rij rustig achter elkaar tussen de file door. Houd onderling minstens een afstand van twee auto's aan. Kies voor dezelfde doorgang.
 4. Naderen file
  Bij het naderen van een file houdt u via de spiegels rekening met achterop komend verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert. Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw achterop komend verkeer met alarmlichten (of remlicht). Om verwarring bij automobilisten te voorkomen gebruikt u geen richtingaanwijzers of alarmlichten als u tussen de file doorrijdt. Bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, kiest u positie tussen de twee meest linkse rijstroken.
 5. Stoppen in de file
  Als u als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat u met uw motor achter de file staat. Soms merken automobilisten wel de file op, maar niet de motor achter de file. Houd voldoende afstand van de voorganger en probeer zo mogelijk in te voegen tussen de wachtende auto's. Daar is het veiliger.
 6. Einde file
  Zodra de file weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook tussen de auto's. Gebruik hierbij tijdig - dus voor het invoegen - de richtingaanwijzer.

Waar mag een motorrijder niet rijden?

Het passeren van de file is in principe toegestaan. Bij het inhalen moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik maakt van:

 • vluchtstrook: de strook uiterst rechts van de rijbaan, bedoeld voor hulpverlening.
 • redresseerstrook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook en de linker vangrail; hier ligt veel vuil.
 • doelgroepstrook: weggedeelten bedoeld voor bussen, vrachtverkeer of trams.
 • verdrijvingsvlak: vlak met schuine strepen (bij overgang naar minder rijstroken.
 • puntstuk: witte wegmarkering (ook wel 'taartpunt' genoemd).

Spelregels automobilist

  Aandacht en ruimte voor motorrijders kunt u op de volgende wijze geven:

 1. Bekijk het verkeer achter u
  Motorrijders worden door automobilisten vaak over het hoofd gezien. Regelmatig gebruik van uw spiegels is een hulpmiddel om tijdig rekening te houden met achteropkomend verkeer. Dit geldt ook voor stilstaand fileverkeer waarbij de automobilist geneigd is zijn aandacht te verleggen (agenda, telefoon). Een blik naar achteren is vaak het verschil tussen onopgemerkt een ongeval krijgen of er goed vanaf komen door te ontwijken of anders te reageren.
 2. Gebruik van de rijstrook
  Achteropkomende motorrijders hebben doorgaans voldoende ruimte om te passeren als u over het midden van uw rijstrook rijdt. Motorrijders passeren in principe tussen de rijstroken in, vlak langs de onderbroken streep. Natuurlijk helpt het als u ze wat meer ruimte biedt door naar rechts uit te wijken als u op de rechterstrook zit, of naar links als u op linkerstrook rijdt.
 3. Wisselen van rijstrook?
  Het wisselen van rijstroken is een bijzondere manoeuvre, welke valt onder de werking van artikel 54 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bij deze manoeuvre moet men het overige verkeer voor laten gaan, daarmee dus ook een inhalende motorrijder.
  Automobilisten die van rijstrook wisselen zonder op het achterliggende verkeer letten, vormen voor motorrijders de meest gevaarlijke bedreiging. Kijk als automobilist altijd vóór het wisselen van strook in de spiegel en denk daarbij ook aan motoren die - soms in de dode hoek van uw spiegel - tussen de achterliggende file kunnen rijden en waarschuw het achterop komend verkeer door richting aan te geven.
 4. Alleen bij noodzaak portier openen
  Een file op een warme dag betekent dat automobilisten of passagiers wel eens een portier openzetten. Voor een motorrijder kan dit ernstige gevolgen hebben. Open tijdens een rit alleen het portier als het noodzakelijk is. Kijk in ieder geval altijd van tevoren of er geen achterliggers zijn die u gaan passeren. Voor verkoeling gebruikt u ramen of airconditioning.

De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke regeling. In de rechtspraak wordt wel gekeken naar de gedragscode. De rechter zal deze in zijn beoordeling dus wel mee laten wegen.

Houdt een partij zich niet aan de gedragscode, dan betekent dit niet dat deze partij automatisch aansprakelijk is bij een ongeval. De gedragscode bestaat uit spelregels voor de automobilist én voor de motorrijder (zonder zijspan) en is alleen bedoeld om toe te passen bij stilstaand of langzaam rijdend verkeer op de Nederlandse snelwegen. Het laatste oordeel ligt zoals gezegd bij de rechter.

Bron: Landelijk platform motorrijders. https://www.motorplatform.nl/samenspelindefile.htm

Tips voor motorrijders zijn ook te vinden op de website van motoport Zelhem en op http://www.luiemotorfiets.nl/.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.