Het opzettelijk vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van een computer- of communicatiesysteem is strafbaar met een jaar cel of boete van 16.750 euro (art. 161sexies lid 1). Iets vergelijkbaars geldt voor het vernielen van opgeslagen of verwerkte gegevens: dit kan zelfs twee jaar cel opleveren (art. 350a lid 1 ).

 

Vernieling of onbruikbaar maken van computers of gegevens komt relatief veel voor bij computercriminaliteit. Het kan gebeuren via computervredebreuk, maar dat hoeft niet. De motieven kunnen variëren van vandalisme tot sabotage. Gegevens of computers worden wel vaak vernield door een computerinbreker die zijn sporen wil uitwissen.

Wat is vernieling

Veroorzaken storing
Onder het vernielen van een computersysteem valt valt niet alleen het fysieke vernielen (bijvoorbeeld uit het raam gooien) daarvan. Ook het veroorzaken van een storing waardoor de werking van de computer (of het netwerk) wordt gehinderd is strafbaar. Zo plaatste een medewerker van de Universiteit van Twente bestanden op een netwerkschijf waardoor deze ontoegankelijk werd. Hij kreeg drie jaar cel (en TBS, vanwege eveneens gepleegde brandstichting).

Denial of service - Verkeersopstopping op Internet
Een storing kan natuurlijk ook met software worden veroorzaakt. Er kan dan ook sprake zijn van een verstikkingsaanval. Zo werd in november 2005 het versturen van tienduizenden berichten als reactie op reclame-spam bestraft met een boete van 10.000 euro. Dit had onder de huidige wet ook als een verstikkingsaanval vervolgd kunnen worden.

Toevoegen van gegevens
Onder vernielen van gegevens vallen: het veranderen, wissen of onbruikbaar of ontoegankelijk maken van gegevens. Maar ook het toevoegen van andere gegevens is een vorm van vernieling. Een voorbeeld van dit laatste is het inbreken op iemands Website en daar een pornografische foto aan toevoegen.

Gijzelsoftware

Een heel bijzondere versie van vernieling is wat heet ransomware ("gijzelsoftware"). Dergelijke software wist geen gegevens maar versleutelt ze, zodat ze onbruikbaar zijn totdat de juiste sleutel wordt ingevoerd. De verspreider van deze software geeft de sleutel pas af nadat de eigenaar van de gegevens heeft betaald. De gegevens worden dus als het ware in gijzeling genomen tot het losgeld is betaald. Dit valt onder "ontoegankelijk maken van gegevens" en is daarom strafbaar (art. 350a lid 1).

Vernieling en computervredebreuk
Het vernielen van opgeslagen of verwerkte gegevens is ook een misdrijf (art. 350a lid 1). Wanneer dit gebeurt via computervredebreuk (binnendringen in een computersysteem), staat er zelfs vier jaar cel op (art. 350a lid 2).

Gevaar voor goederen of mensen

De maximumstraf voor vernieling van een openbaar telecommunicatienetwerk is één jaar cel of een boete van 67.000 euro (art. 161sexies lid 1). Deze straffen lopen snel op wanneer hierdoor goederen of diensten in gevaar worden gebracht (zes jaar cel, lid 2), er mensen in levensgevaar worden gebracht (negen jaar, lid 3) of wanneer er daadwerkelijk mensen om het leven komen (vijftien jaar cel, lid 4).

 

Hulpmiddelen

Net als bij computervredebreuk wordt ook het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen vaak met hulpmiddelen gepleegd. Dit kan hardware of software zijn, maar ook een toegangscode of wachtwoord. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een code waardoor het systeem automatisch uitschakelt.

Het maken, vervaardigen, verkopen, verwerven, invoeren, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of voorhanden hebben van hulpmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor vernielen of beschadigen een strafbaar feit (art. 161sexies lid 2). Hierop staat een jaar cel (of een boete van 16.750 euro).

Geen opzet, wel schuld

Het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken hoeft niet altijd opzettelijk te gebeuren. Iemand kan per ongeluk op een knop in een electriciteitscentrale drukken, of denken dat hij in een simulator is ingelogd terwijl het werkelijk de bediening van een MRI-scanner in een ziekenhuis is.

Wordt het systeem door dergelijke nalatigheid beschadigd of onbruikbaar gemaakt, dan is de persoon in kwestie nog steeds strafbaar. Wel worden de straffen verlaagd: drie maanden voor het hinderen van openbare communicatie, zes maanden als er levensgevaar door wordt veroorzaakt en een jaar als er iemand door komt te overlijden (art. 161septies).

 

Computervirussen
Ook het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van gegevens hoeft niet altijd opzettelijk te gebeuren. Als dit per ongeluk gebeurt, en dit veroorzaakt ernstige schade, dan kan de aanstichter van de schade veroordeeld worden tot een maand cel of geldboete van ten hoogste 3.350 euro (art. 350b lid 1). Ditzelfde geldt voor iemand die per ongeluk een virus laat ontsnappen (art. 350b lid 1).

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.