Op 1 april 1995 is een nieuwe wet in werking getreden. Deze wet - de Wet Terwee - verbetert de positie van slachtoffers van overtredingen of misdrijven. Uiteraard heeft de politie heel veel met deze nieuwe wet te maken. Als u slachtoffer wordt van een overtreding of misdrijf krijgt u immers normaal gesproken met de politie te maken.

Soms direct op de plaats van het misdrijf of anders op het politiebureau als u aangifte komt doen. De politie is in het algemeen de eerste instantie, waar u als slachtoffer terecht kunt voor informatie en hulp.

Tijdens het doen van aangifte informeert de politie u over een aantal zaken. Zo zal de politie u vragen of u geïnformeerd wilt worden over het verdere verloop van uw zaak. Bovendien zal de politie u vragen of u aanspraak wilt maken op schadevergoeding door de verdachte. Dit is van belang als de verdachte wordt opgespoord. Als iemand een strafbaar feit pleegt is hij of zij in principe zelf aansprakelijk voor de financiële gevolgen. Dat betekent, dat de verdachte de geleden schade aan het slachtoffer moet vergoeden. Een probleem is wel, dat er op de verdachte niet altijd wat te verhalen valt.

Schadevergoeding

Er bestaan een aantal mogelijkheden om de schade op de verdachte te verhalen. Achtereenvolgens kunnen de politie en de officier van justitie proberen om een schadevergoeding te regelen. Als dat niet lukt, kunt u de rechter in het strafproces vragen om de verdachte een schadevergoeding op te leggen. Een andere mogelijkheid is een civiel proces tegen de verdachte. Bij de politie zijn folders beschikbaar, waarin wordt ingegaan op de hulp, die een slachtoffer van een misdrijf of overtreding kan krijgen en op de mogelijkheden van een eventuele schadevergoeding.

Buro Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. De Buro's Slachtofferhulp vormen samen met andere organisaties, die zich inzetten voor hulp aan slachtoffers, Slachtofferhulp Nederland.

Het Buro Slachtofferhulp is er voor u wanneer u, of iemand uit uw familie-, vrienden- of kennissenkring, te maken krijgt met bijvoorbeeld een diefstal, verkeersongeluk, verkrachting, inbraak, aanranding, vernieling, overval, bedreiging, beroving of een mishandeling.

Door heel Nederland zijn er 75 Buro's Slachtofferhulp. Dagelijks bieden meer dan 1500 vrijwilligers de eerste opvang en geven advies en informatie. U kunt altijd terecht bij een vrijwillige medewerker van een Buro Slachtofferhulp bij u in de buurt. Medewerkers van een Buro Slachtofferhulp helpen u als u plotseling een misdrijf of een verkeersongeluk meemaakt. Zij weten door training en ervaring wat ze voor u kunnen doen. Als het nodig is, wijzen ze u de weg naar andere mensen of instellingen, zoals een juridische hulpverlener, het algemeen maatschappelijk werk, een Riagg of een letselschadebureau.

Een medewerker van het Buro Slachtofferhulp:

 • helpt u direct of maakt een afspraak
 • behandelt alles wat u vertelt vertrouwelijk
 • komt eventueel bij u thuis
 • geeft gratis hulp

De medewerkers bieden gratis hulp door:

 • met u te praten over wat u is overkomen
 • aan u advies en informatie te geven over allerlei praktische zaken (invullen formulieren /schrijven brieven)
 • met u mee te gaan naar de politie, arts, advocaat of rechtbank
 • voor u contact op te nemen voor bemiddeling van de schade met:
  1. de verzekeringsmaatschappij
  2. de juridische specialist
  3. de officier van justitie
  4. fondsen, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven of het Waarborgfonds Motorverkeer.

Tips

 • vraag de politie een kopie van het proces-verbaal van aangifte
 • meld uw schade binnen twee dagen (48 uur) bij uw verzekeringsmaatschappij
 • geef aan anderen nooit originele papieren mee, maar maak een kopie
 • roep bij schade of verwonding altijd de hulp in van een deskundige
 • aarzel niet het Buro Slachtofferhulp te bellen

Meer informatie?

Meer informatie vindt u in de brochure "Slachtofferhulp, U heeft er recht op". Deze brochure ligt voor u klaar op het politiebureau.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.