Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian | Polish | Deutsch)

Justitie heeft een hele goede brochure met tips over WAT TE DOEN TEGEN GEWELD IN JE RELATIE. Deze is gratis te bestellen via postbus 51, tel. 0800-8051 of hier te downloaden als PDF. De Brochure heeft de naam: "Op eigen kracht".

Zie ook: voorbeeldbrief voor de belager

Stap 1: Onderken zelf eerst je probleem.

Belaging kan in allerlei verschijningsvormen voorkomen, zoals:
 • telefonisch lastig vallen,
 • producten toesturen,
 • achtervolgen,
 • roddelen,

maar ook het gebruik van geweld zoals:

 • bedreigen,
 • mishandelen,
 • huisvredebreuk en
 • intimidatie enz.

Je wordt belaagd. De belager zal daar, zo is de ervaring, uit zichzelf niet (gauw) mee stoppen! Vaak bedient de belager zich van meerdere middelen! Vraag eens aan anderen of datgene wat jou overkomt normaal is of dat je kunt spreken van belaging.

Stap 2: Neem een besluit wat ertegen te doen: Negeren of bestrijden.

Negeren heeft vaak geen enkele zin, omdat de belager ervan uit gaat:
 • dat je het of niet erg vindt of
 • dat je er niet tegenin durft te gaan.

Hoe eerder je dus jouw grenzen aangeeft door actie te ondernemen hoe beter.

Stap 3: Weet dat actief bestrijden geen korte termijn politiek is.

Bestrijden vraagt een langdurige en voortdurende inzet van je, (veel) geduld en incasseringsvermogen. De belager zal het niet gauw opgeven.

Stap 4: Organiseer een goede achtervang (HULP)

Mensen in je directe omgeving waarop je emotioneel en/of praktisch kunt terugvallen als het nodig is en je dan willen en kunnen steunen.

Stap 5: Organiseer een dossier van elke actie die de belager neemt.

 • Neem foto’s of leg zaken vast op video
 • Neem (telefonische) gesprekken op
 • Noteer alle bijzonderheden in een journaal met dag en tijdstip
 • Print Email berichten uit en schrijf SMS-berichten op.
 • Zorg bij (directe) contacten altijd voor getuigen (tenminste 1).
 • Zorg bij al je sociale contacten (school, club, crèche enz.) dat je tenminste op 1 vriend(in), collega of medewerker terug kan vallen. Vraag of deze wil getuigen van voorvallen.
 • Vraag familie, kennissen, vrienden, je huisarts, wijkagent e.d. te beschrijven welke relatie je hebt met je belager en hoe zij zijn/haar gedrag inschatten. Ook een motief van je belager is hierbij belangrijk! Vraag ze vooral op te schrijven, wat ze zelf gezien en gehoord hebben van het gedrag van je belager.

Stap 6a: Vertel je belager exact wat JIJ wilt en VOORAL NIET WILT!

Benoem de punten waarvan jij niet wilt dat de belager je daarmee lastig valt. Doe dit altijd per aangetekende brief of schrijven van je advocaat. Als je nog in een beginfase zit kun je eerst proberen een onpartijdig persoon te laten bemiddelen die zowel jouw vertrouwen als het vertrouwen van de belager geniet.

De wijkagent kan hier diensten verlenen. Het best werkt het als je een persoon vraagt te bemiddelen die in hoog aanzien staat bij jou en de belager.

Tips om aan te denken bij bemiddeling of het schrijven van een brief.

 • Stel regels op voor contact als er noodzakelijke contacten in stand moeten blijven (i.v.m. een relatie). Denk bijv. aan een apart emailadres of gsm-toestel (voicemail!) dan weet je wie er belt of mailt of beter nog wie er heeft gebeld. Een ander mogelijkheid is de telefoonfilter of telefoonblokker. Dit apparaat kan die ongewenste gesprekken blokkeren.
 • Stel regels op voor bezoeken aan je woon- en werkadres. Verbied de toegang (of alleen onder voorwaarden) tot je woning. Het wetboek van Strafrecht geeft je in artikel 138 een handvat om iemand de toegang tot de woning te weigeren. Vraag aan je werkgever of hij/zij hetzelfde wil doen voor je werkadres.
 • Stel regels over de manier en communiceren (respect, tijdstippen, plaatsen enz)
 • Stel regels op voor het op straat of in openbare gelegenheden “tegenkomen”. Laat dit bijvoorbeeld alleen toe als je niet alleen bent!!! In combinatie met het laatste punt maak je vervolging voor achtervolgen beter mogelijk!
 • Stel evt, aanvullende regels op al naar gelang jouw omstandigheden.
 • Schrijf in de brief, dat alle andere vormen van contact opnemen ongewenst is!!!

Natuurlijk neem je een geheim telefoonnummer en wijs je iedereen erop dit absoluut geheim te houden. Je belager kan immers contact opnemen via je aparte (prepaid) GSM telefoon. Hier kan je tijden voor instellen en bovendien je voicemail inschakelen. Hierdoor creëer je rust voor jezelf, omdat je niet iedere keer in angst zit wie er belt.

voorbeeldbrief voor de belager

Stap 6b: Deel hem de consequenties mee als hij je toch blijft lastig vallen.

Duidelijkheid verschaffen staat hier voorop !!
 • Van elk strafbaar feit (hoe gering ook) moet aangifte bij de politie worden gedaan! Bijvoorbeeld hinderlijk volgen en hinderlijk ophouden op de openbare weg, huisvredebreuk, bedreiging (ook mondeling en telefonisch) enz.
 • Andere ongewenste acties moet je op papier vastleggen en periodiek doorgeven aan de politie en je advocaat, zodat de politie voldoende bewijzen heeft om een vervolging voor belaging (artikel 285B Wetboek van Strafrecht) in te stellen.
 • Daarnaast kan via een civiele procedure een straatverbod en schadevergoeding worden gevorderd.

  Als strafbare feiten hiertoe aanleiding geven kun je justitie vragen rechterlijke bevelen op te leggen. Justitie kan dit doen op grond van artikel 540 van het Wetboek van Strafvordering.

Met deze manier van werken toon je je belager dat je het ernstig neemt en dat je vastbesloten bent niet toe te geven. Je hebt hierdoor kans dat hij zijn acties staakt of verminderd. Anders heb je de voorwaarden geschapen voor het (later) nemen van effectieve maatregelen tegen de bellen.

Stap 7: Doe precies wat je je belager hebt geschreven!

Consequent handelen is je belangrijkste wapen in strijd tegen je belager. Elke afwijking van eerder handelen ziet je belager als een handvat om verder te gaan!!! Aanvullende regels handel je altijd schriftelijk en aangetekend af.

Stap 8: Bel bij constateren strafbare feiten DIRECT politie via 112.

Voorbeelden van strafbare feiten zijn:
 • belediging,
 • bedreiging,
 • mishandeling,
 • huisvredebreuk,
 • vernielingen,
 • hinderlijk tegen je wil blijven volgen/opdringen,
 • hinderlijk ophouden op de openbare weg,
 • je de weg blokkeren,
 • je klem rijden met een voertuig enz.

Als jij het ziet gebeuren of het overkomt je op dat moment is het namelijk een zogenaamde HETERDAAD situatie en kan de politie de belager direct aanhouden en verbaliseren. Met bellen moet je dan ook niet lang wachten, want de heterdaad situatie verloopt na een bepaalde tijd en dan kan de politie bij geringe feiten minder goed optreden.

Stap 9: Vraag toepassing procedure art. 540 door Politie/Justitie

Dit kan alleen als aan strikte voorwaarden wordt voldaan! Deze procedure kan wel sneller worden toegepast dan een vervolging voor belaging. Het is verder makkelijker dan een civiele procedure.

De art. 540 procedure kan bij elk strafbaar feit worden gebruikt, maar alleen als het op heterdaad ontdekt is en als je kan aantonen:

 • dat de belager door zal gaan met lastig vallen en
 • dat het strafbare feit veel angst/onrust bij jou en/of de omgeving, zoals je buren, je familie en kennissen teweeg heeft gebracht, bijvoorbeeld door de brute wijze van uitvoeren of doordat er al veel aan vooraf is gegaan.

Als je stap 5 goed hebt uitgevoerd kan deze je hierbij helpen!

Vraag de politie om aanvullende maatregelen te nemen om jou en je gezin te beschermen.

Bij de politie in de regio Rotterdam-Rijnmond kun je, onder strikte voorwaarden, in aanmerking komen voor het AWARE-pakket, waarmee je draadloos de politie kan alarmeren. Ook kan de politie vaak speciale alarmeringsafspraken maken, zodat de politie

 • snel begrijpt hoe ernstig de situatie is en
 • snel kan ingrijpen.

Eventueel kan de politie zelfs video- en/of afluisterapparatuur plaatsen om zaken makkelijker te bewijzen.

Heeft dit alles niet het gewenste resultaat vraag dan een advocaat of er een civiele procedure kan worden opgestart om een straat- en contactverbod af te dwingen. Probeer dit via een kort geding. Om een straat en contactverbod te krijgen heb je ook weer stap 5 nodig!

Vraag bijstand van slachtofferhulp. Zij kunnen je verder helpen en begeleiden bij procedures. Zeker als er strafzaken gaan spelen is de morele en praktische ondersteuning van deze ervaren mensen heel nuttig en handig.

Stap 10: Herhaal stap 8 en 9 zo vaak als nodig is!

Herhaling zorgt er voor dat je probleem onder de aandacht blijft. Het is nu eenmaal een feit, dat na verloop van tijd de aandacht op zaken zal verslappen omdat het stil blijft aan het "front".

Stap 11: Neem als het kan (één van de) maatregelen van stap 6b

In stap 6b heb je de belager al getoond, dat het je serieus is. Zorg er dan ook voor dat dit serieus blijft door die stappen te ondernemen welke je hem in stap 6b al hebt "beloofd".

Stap 12: Blijf alert!. Ook als een maatregel is/wordt opgelegd.

Bedenk dat alleen volhouden je kan redden. Zorg dan ook voortdurend voor een goede achtervang.
Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.