Achtergrondinformatie over crack, wat is het,wat doet het, verslavingsfactor, de risico's, hoe risico's te verminderen.

Wat is crack
Wat doet crack
Kans op verslaving
Overige risico's
Hoe de risico's te verminderen

Wat is crack ?

 Crack is een bewerkte vorm van cocaïne. De bewerking is nodig om de cocaïne rookbaar te maken. Cocaïne heeft een hoog smeltpunt(195ºC). Al ver beneden deze temperatuur valt de stof uiteen en gaat veelvan de werking verloren. Crack heeft een veel lager smeltpunt (98ºC) enwordt bij 90ºC al vluchtig terwijl de stof pas bij 200º graden uiteenvalt.Daardoor is crack geschikt om te roken.

Crack wordt ook wel basecoke of gekookte coke genoemd. Hetzijn drie verschillende namen voor een stof met dezelfde werking enrisico's. Om het te maken wordt cocaïne vermengd met water en maagzout ofammoniak en dan gekookt. Crack wordt gerookt uit een pijpje of vanafaluminiumfolie. De crack wordt verhit en de dampen worden geïnhaleerd. Crackbegint na enkele seconden te werken en is snel uitgewerkt. Na enkele minutenslaan de positieve effecten om in negatieve effecten.

Wat doet het ?

Het gebruik van crack slaat in als een bom. Je krijgt eenenorme kick en voelt je intens plezierig en geweldig. Een golf energie trektdoor je hele lichaam. Even zijn alle zorgen, frustraties en gevoelens vanminderwaardigheid weg.

De flash duurt 20 seconden. Na enkele minuten al komt deommezwaai, de crash. Je krijgt onplezierige gevoelens. Je raakt opgefokt,angstig en lusteloos en wil onmiddellijk opnieuw gebruiken. Dat verlangen iszeer sterk. Hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur gaan sterk omhoog.

Kans op verslaving

Crackgebruik is buitengewoon verslavend. Met heroïne ennicotine is het de meest verslavende drug. De flash is zó prettig en zó korten de crash is zó onaangenaam dat de gebruiker onmiddellijk opnieuw wilgebruiken. Je wilt alsmaar doorgaan.

Bij crackgebruik treedt acute tolerantie op. De eerste dosisgeeft een intens plezierig gevoel maar bij een tweede dosis worden bijeenzelfde hoeveelheid de zalige effecten al niet meer gevoeld.Onthoudingsverschijnselen treden op zoals neerslachtigheid, depressie,vermoeidheid, uitputting en onrustige slaap. Deze verschijnselen kunnenlange tijd aanhouden. In die periode ontstaat een zeer sterk verlangen naar crack.

Overige risico´s

Roken van crack is slecht voor je longen. De longfunctiegaat achteruit. Gebruikers krijgen last van kortademigheid en hoesten vaakzwart slijm op. Crack leidt tot stoornissen van het hart- en vaatstelsel.

Hartritmestoornissen, een hartaanval of een epileptischeaanval kunnen het gevolg zijn. Crack pleegt roofbouw op het lichaam met alsgevolg totale uitputting. Het risico bestaat dat je van crack volledigparanoïde, angstig of depressief wordt.

Hoe risico´s te verminderen

 Crack gebruiken is zeer riskant. Veilig gebruik en gebruikvan crack is met elkaar in tegenspraak. Toch kunnen gebruikers de risico'senigszins beperken. Het roken vanaf aluminiumfolie is iets beter dan vanuiteen pijpje.

Het is minder heet en daardoor iets minder slecht voor jelongen. Met chinezen is de crash ook minder heftig. Vermijd alcohol, datvergroot het risico op een hartinfarct. Vermijd trek door weg te gaan van deplekken waar coke gebruikt wordt. Geef je lichaam na gebruik de kans om teherstellen. Bouw rust in en probeer veel te slapen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.