De politie mag je voor verhoor maximaal 6 uur op het politiebureau vasthouden. In die 6 uur telt de nacht niet mee. Het kan dus voorkomen dat je ook 's nachts op het bureau moet blijven. Tijdens het verhoor wil de politie van je weten wat je hebt gedaan en hoe het is gebeurd. Je bent niet verplicht op de vragen antwoord te geven.

De politie schrijft jouw verhaal op. Je moet dan zeggen of dit verhaal klopt met wat je verteld hebt. Ook getuigen of slachtoffers worden door de politie verhoord. Al deze verhalen staan in het proces-verbaal. Dit wordt gestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie kijkt of je je schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar feit. Hij moet kunnen bewijzen dat je schuldig bent.

Naar huis

Nadat het proces-verbaal is opgemaakt, kan de politie je naar huis sturen. Dat hoeft niet te betekenen dat je geen straf krijgt. Misschien moet je later toch naar de kinderrechter toe. Die moet beslissen of je wel of geen straf krijgt.

Halt

De politie kan je ook naar huis sturen, nadat ze met je afgesproken heeft dat je je bij een HALT-bureau meldt. HALT staat voor Het Alternatief. Bij HALT komen jongeren die zich aan vandalisme hebben schuldig gemaakt. Je moet dan aan het werk.

Dat werk heeft zoveel mogelijk te maken met het strafbare feit waarvoor de politie je heeft opgepakt. Zo kan het zijn, dat je door jou aangerichte schade moet herstellen.

Als je je werk goed gedaan hebt, hoef je niet meer naar de kinderrechter. Je krijgt dan geen strafblad.

Voorwaarden om een HALT-procedure op te starten zijn:

1. je leeftijd ligt van 12 tot 18 jaar

2. je wordt verdacht van een van de onderstaande feiten:

 
Soort misdrijf Opmerking

openlijk geweld tegen goederen (art 141 lid 1 Sr)

max schade: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak

misbruik maken van alarmnummers (art 142 lid 2 Sr)

 
(winkel)diefstal en poging tot (art 310, art 311 lid 1 onder 4e Sr) max schade: € 150 per zaak
verduistering en poging tot (art 321 Sr) max schade: € 150 per zaak
oplichting, bijvoorbeeld verwisselen van prijskaartjes (art 326 Sr) max schade: € 150 per zaak
vernieling en graffiti (art 350 Sr) max schade: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak
heling (art 416/417bis Sr) max schade: € 150 per zaak 

baldadigheid (art 424 Sr)

max schade: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak
openbare dronkenschap (art 453 Sr)  
zich bevinden op verboden terrein (art 461 Sr)  
verstoren van de orde in het openbaar vervoer (art 72/73 Wet personenvervoer)  max schade: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak

vuurwerkdelicten, waaronder: bezit van illegaal vuurwerk en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd
(art 1.2.2/1.2.4/ 2.3.6 Vuurwerkbesluit)

 

schoolverzuim (art. 2, lid 3 en 4c Leerplichtwet)

 

APV-feiten die te maken hebben met baldadig en overlastgevend gedrag, gebruik van alcohol/verdovende
middelen en brandstichting.

 max schade: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak
 
de afkorting 'Sr' betekent: Wetboek van Strafrecht, de eerste regel voluit lees je dus als: Openlijke geweldpleging tegen goederen, artikel 141 lid 1 uit het Wetboek van Strafrecht.

 

3. je moet het gepleegde feit bekennen.

4. je voldoet aan de recidiveregeling Halt: 

  • Er is eerder een proces-verbaal voor een door de jongere gepleegd misdrijf naar het Openbaar Ministerie gestuurd: jongere mag niet naar Halt.
  • De jongere is eerder voor een misdrijf naar Halt verwezen: jongere mag niet opnieuw naar Halt voor een misdrijf.
  • Overtredingen en/of vuurwerkdelicten tellen niet mee voor recidive Halt met een maximum van twee keer.
  • Voor schoolverzuim mag een jongere één keer naar Halt worden verwezen. Na een geslaagde Halt-straf schoolverzuim kan wel opnieuw naar Halt verwezen worden voor een ander Halt-feit.
  • Te allen tijde geldt: maximaal drie keer naar Halt.

LET OP: Van bovenstaande regels kan de officier van justitie afwijken (zie hieronder: Discretionaire bevoegdheid).

5. je stemt zelf in met de verwijzing naar Halt.

Wanneer er niet aan deze vijf criteria wordt voldaan, mag de politie alleen naar Halt verwijzen met toestemming van de officier van Justitie.

Nederland heeft ruim zestig Halt-bureaus.

Discretionaire bevoegdheid
Wanneer er niet aan alle criteria wordt voldaan, mag een opsporingsambtenaar alleen naar Halt verwijzen met toestemming van de officier van justitie. Deze kan op grond van zijn zogenaamde discretionaire bevoegdheid afwijken van de regels. Dit kan bijvoorbeeld:

  • als bij een delict in groepsverband ook jongeren van 18 tot 21 jaar betrokken zijn;
  • als het een niet Halt-waardig maar wel vergelijkbaar delict betreft;
  • als de jongere om religieuze of culturele redenen niet bekent, maar wel naar Halt wil. Van het vrijwillige karakter van Halt kan echter nooit afgeweken worden.
Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.