Aangifte, Aanhouding, Afval, Airbag, Alarmnummer, Alcohol achter het stuur, Autokraak

Aangifte

Het politieonderzoek begint in bijna alle gevallen met een aangifte. Zonder aangifte kan de politie weinig doen. In een aangifte vertelt u wat u is overkomen of wat er gebeurd is. De politiefunctionaris kijkt of er sprake is van een strafbaar feit en maakt daar een verslag van. Dat verslag ondertekent u dan. Her is belangrijk dat er sprake is van een strafbaar feit, want als dat niet het geval is, kan er geen aangifte worden gedaan. Er zijn verschillende manieren waarop U aangifte kunt doen: via internet, telefonisch, of op een politiebureau. Voor het bespreken van de manier hoe in uw geval aangifte kan worden gedaan, wordt geadviseerd 0900-8844 te bellen. Als U zonder afspraak naar een bureau gaat, kan het voorkomen dat U niet kunt worden geholpen.

Aanhouding

Als u voor een strafbaar feit wordt aangehouden, bent u verdachte en wordt u overgebracht naar een politiebureau. Een verdachte is geen dader; dat moet de rechter bepalen en hij doet dat aan de hand van een proces-verbaal. De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd en wat uw rol als verdachte daarin is geweest. In een proces-verbaal wordt verslag van dat onderzoek gedaan.

Als verdachte mag u ook een verklaring afleggen, waarbij u overigens niet tot antwoorden verplicht bent. Bij eenvoudige delicten zal het onderzoek binnen zes uur afgerond kunnen worden. Moet u echter langer op het politiebureau blijven, dan zult u de nacht moeten door brengen in cel op het bureau. Op het politiebureau ligt een informatiebrochure. Daarin staat wat er verder gebeurt als u bent aangehouden of in verzekering wordt gesteld. Vraag er gerust naar!

Afval

Elke gemeente heeft eigen regels voor het aanbieden van gevaarlijk en huishoudelijk afval. Op het gemeentehuis kunnen ze u er alles over vertellen. Milieu staat volop in de belangstelling en dat geldt ook voor het afval. Dat betekent dat er regels zijn opgesteld voor het omgaan met en het aanbieden van afval uit de tuin, zwerfafval en puin. Datzelfde geldt voor autowrakken, waar de politie strikt de vinger aan de pols houdt.

Mensen die zich niet aan de regels houden, kunnen hiervoor worden bekeurd. Wilt u over ingewikkelde milieukwesties wat meer informatie hebben, dan kunt u de gemeente bellen of de afdeling Milieu van de politie, die zich specialiseert in het opsporen van milieudelicten. Deze afdeling bevindt zich in elk districtsbureau.

Airbag

De meeste auto's zijn uitgerust met een airbag. De airbag vervangt in geen geval de autogordel. Beiden vullen elkaar aan. Met airbag maar zonder gordel blijft het nog steeds mogelijk dat de bestuurder of passagier uit de wagen wordt geslingerd.

Heeft uw wagen een airbag aan de passagierszijde mag u geen kinderstoeltje zetten op de voorste zetel. De airbag kan immers bij het plots opengaan tegen het stoeltje aandrukken en uw baby verwonden.

Alarmnummer

Op 1 maart 1997 is in Nederland het nieuwe alarmnummer 1-1-2 ingevoerd. Alle lidstaten van de Europese Unie voeren op termijn dit alarmnummer in. Burgers, waar ze ook zijn, weten direct welk alarmnummer ze moeten draaien in geval van nood. De kans op een snelle en adequate hulpverlening wordt hiermee vergroot.

Op 27 september 2000 is het landelijk politienummer 0900-8844 ingevoerd. Indien men dit nummer belt krijgt men contact met de politiebureau, dat het dichtst bij de beller in de buurt staat.


Op 15 november 2011 is het nummer 144 ingevoerd, waar meldingen over dieren kunnen worden gedaan.

Alcohol achter het stuur

De politie controleert regelmatig op het gebruik van alcohol in het verkeer. Als u wordt gecontroleerd, krijgt u eerst de vraag of u wilt blazen op een klein, handzaam apparaat. Dit apparaat geeft slechts een indicatie over de hoeveelheid alcohol in de door u uitgeademde lucht.

Een exacte test moet in het politiebureau worden uitgevoerd. Daarvoor is apparatuur beschikbaar die elk half jaar wordt geijkt. De analyse die dit apparaat maakt, wordt geprint. Indien er proces-verbaal moet worden opgemaakt, wordt de analyse daarbij gevoegd. De uitslag moet ook aan u worden verteld.

Als u teveel alcohol heeft gedronken, zal ook een rijverbod van enkele uren worden opgelegd. De lengte van dit verbod is afhankelijk van uw alcoholgebruik. Als u -om wat voor reden dan ook- niet kunt blazen, kan de politie een arts verzoeken een bloedmonster af te nemen. Daarvoor worden twee buisjes bloed afgenomen. Deze worden in het Gerechtelijk Laboratorium geanalyseerd, waarna de uitslag per brief zal worden meegedeeld. Ook in dit geval kan een rijverbod opgelegd worden.

Indien om medische redenen een bloedtest niet mogelijk is, kan de arts bepalen dat een urinemonster wordt afgenomen. Ook dit monster zal in het Gerechtelijk Laboratorium geanalyseerd worden.

Autokraak

In de regio worden regelmatig auto''s opengebroken, waarna de onverlaten met waardevolle spullen wegvluchten. Je kan het nooit helemaal voorkomen, hoewel het natuurlijk niet verstandig is dure spullen onbeheerd in de auto achter te laten. Mocht u het slachtoffer zijn geworden, meldt u zich dan bij de politie.

Of u belt met de politie, of u gaat naar het politiebureau. De politie heeft in het verleden regelmatig personen opgepakt die een hele serie autokraken op hun geweten hebben. Dat zal in de toekomst ook regelmatig gebeuren. De kans dat autokraken worden opgelost is dus groter dan u misschien denkt. Doet u dus in alle gevallen aangifte.

Belangrijk: als u merkt dat er ingebroken wordt, belt u dan meteen het alarmnummer: 1-1-2. Mochten de daders niet meer aanwezig zijn, kun u volstaan met het bellen met 0900-8844.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.