Cameratoezicht, Caravan trekken, Computercriminaliteit, Collectanten, Colportage

Cameratoezicht

Tot voor kort was cameratoezicht het terrein van beveiligingsbedrijven, nu maakt de politie hier ook gebruik van. Politie en gemeenten maken vooral gebruik van camera's in grote steden, bijvoorbeeld om fietstunnels te bewaken en uitgaansgeweld tegen te gaan.Het integraal veiligheidsplan noemt cameratoezicht als middel om geweld op straat tegen te gaan of te verminderen.

Het is particulieren toegestaan om een camera aan de woning te hangn waarmee de eigendommen worden bewaakt, mits dit geen overmatige inbreuk maakt op de privacy van anderen. Het is bv. geen probleem als U een camera heeft gericht op uw auto, die voor uw woning staat en er is verder niets privacygevoeligs in beeld. Als er mensen voor uw auto langs lopen en zij komen in beeld, is dit geen bezwaar. Het is wel een probleem, als U een camera op uw voortuin richt, en al het bezoek van uw buren wordt vast gelegd. Camera's aan een woning leidden de laatste jaren nogal eens tot vragen naar de polite zoals "ik weet niet wat mijn buurman allemaal filmt". Het advies is daarom ook om uw directe omgeving uit te leggen waarom U de camera's ophangt en (indien mogelijk) ze laat zien wat er precies in beeld komt.

Caravan trekken

Sinds 1 april 1998 wordt door de RDW geen aanvullingsblad meer bij het kentekenbewijs verstrekt. Op dit aanvullingsblad stond het toegestane gewicht dat de personenauto mocht trekken.

Bij de auto’s, die na 1 april 1998 zijn afgeleverd, staat het toegestane gewicht dat getrokken mag worden op het kentekenbewijs. Er moet rekening mee gehouden worden, dat het gewicht, dat nieuwe auto’s mogen trekken op grond van EEG regels, veel lager is dan van dezelfde auto die voor 1998 in gebruik is genomen.

Een voorbeeld hiervan is een VW Golf. Voor 1-4-98 mocht deze auto, volgens het aanvullingsblad, een gewicht trekken van 1000 kilo. Is de auto na 1-4-98 gekocht, dan mag de auto, volgens het kenteken slechts 850 kilo trekken.

Een ander voorbeeld is een Ford Escort. Voor 1-4-98 mocht deze een caravan gewicht trekken van 1050 kg. Is de auto gekocht na 1-4-98 dan mag de auto slechts 800 kilo trekken. Een op grond van oude gegevens aangeschafte caravan mag nu in veel gevallen niet meer mee genomen worden.

De politie adviseert dan ook alle bestuurders van auto’s die na 1-4-98 een nieuwe auto hebben gekocht, dat zij goed op hun kentekenbewijs kijken of zij hun caravan, aanhangwagen of paardentrailer nog wel mogen trekken.

Collectanten

Enkele keren per jaar krijgt u een collectant aan de deur die geld ophaalt voor een goed doel. Voor alle duidelijkheid: u bepaalt zelf of u wel of geen geld geeft, want geven is niet verplicht. Sommige collectanten halen direct geld op, zij zullen meestal een (verzegelde) collectebus bij zich hebben.

Toch kan het ook gebeuren dat mensen het geld op een andere manier bewaren. De meeste collectes worden door uw gemeente op verschillende manieren aan u bekend gemaakt. De gemeente moet altijd een vergunning voor het houden van de collecte afgeven en de collectant moet zich behoorlijk kunnen legitimeren.

Het model legitimatiebewijs kan per gemeente verschillen, maar vraag er gerust naar. Als er bij u in de buurt een collecte wordt gehouden, waarvan u zich afvraagt of die wel gehouden mag worden, bel dan de politie. Zij zullen u vragen in welke wijk de collectant loopt en wat het signalement van de collectant is.

De politie zal in dat geval proberen de vergunning en het legitimatiebewijs van de collectant te controleren. Overigens kunt u het geld voor goede doelen ook per bank of giro overmaken. Een collectant zal u dat nooit kwalijk nemen.

Laat een collectant nooit binnen. Een collectant die naar binnen wil is per definitie niet te vertrouwen.

Computercriminaliteit

De politie investeert in de aanpak van cybercrime: computercriminaliteit. Misdrijven waarbij het Internet een belangrijke rol speelt zijn onder andere kinderporno, drugshandel, fraude en het witwassen van geld. Omdat Internet ook voor terroristische activiteiten veel wordt gebruikt, verwacht de politie met behulp van de computer steeds meer terrorisme te voorkomen.

Spam
Spam per e-mail bestaat uit ongevraagde commerciële berichten en/of ongevraagde bulk e-mail. Spam veroorzaakt overlast, ergernis en veroorzaakt inbreuken op privacy.

Wat kunt u tegen spam doen?

 • Wees spaarzaam met het melden van uw e-mailadres.
 • Overweeg of u al dan niet uw e-mailadres opneemt op uw homepage.
 • Neem uw e-mailadres niet op in e-mailgidsen op internet.
 • Neem geen e-mailadres op in eventuele chatprogramma's.
 • Geef uw e-mailadres bij het invullen van een formulier alleen als u het ook van toepassing vindt en als de privacypolicy van de website misbruik uitsluit.
 • Let op welk e-mailadres u gebruikt in een nieuwsgroep.
 • Wilt u toch een e-mailadres publiek maken, neem dan eventueel een extra e-mailadres of e-mailalias waarvan u de e-mail slechts periodiek leest en dat u kan verwijderen als de spam de spuigaten uitloopt.

Negeer Spam:

 • Stuur geen antwoord; de spammer kan hieruit afleiden dat u uw e-mail leest en dat maakt uw e-mailadres nog waardevoller om opnieuw te spammen of te verkopen.
 • Probeer u niet af te melden (unsubscriben); ook hiervoor geldt dat veel spammers een afmelding negeren. Uw bericht bevestigt bovendien dat uw e-mailadres in gebruik is en nog eens voor een andere spamactie kan worden gebruikt.
 • Verstuur zelf geen spam en stuur geen spam door.
 • Laat uw mail programma de spam automtisch filteren.

Hackers
De Regionale Inlichtingendienst van de politie verzamelt informatie over computerhackers(krakers). Hacken is een soort criminaliteit, die zeer verstrekkende gevolgen kan hebben, zowel op gebied van aantasting van de rechtsorde als op het gebied van de openbare orde en (staats)veiligheid.

Zie ook: artikel computercriminaliteit onder criminaliteit

Colportage

Als er goederen huis aan huis verkocht worden, spreken we van colportage. U kent ze wel, die verkopers met lappen stof, horloges, dekens en wat al niet meer. Deze verkopers of colporteurs vallen onder de zogenaamde colportagewet. Deze wet beschermt u tegen onbehoorlijke praktijken, tegen verkopers bij wie u het gevoel heeft dat zij u iets proberen aan te smeren.

De colportagewet verplicht de verkopers met u een koopakte in te vullen als de aankoop meer dan 34 euro bedraagt. Bij deze akte hoort u de mogelijkheid aangeboden te krijgen om binnen acht dagen de koop weer op te zeggen.

Laat verkopers nooit binnen in uw woning.  Als U terug naar binnen wil om bv  geld te halen, laat de verkoper dan buiten wachten en doe de deur terug dicht. Als U het niet vertrouwt, schroom niet en bel de politie. Het wordt U niet kwalijk genomen als U onterecht belt.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.