Demonstraties, Drugsbestrijding, Drugsoverlast, Dwangmiddelen

Demonstraties

Als u een demonstratie of betoging organiseert, moet u zich van tevoren melden bij de gemeente en bij de politie. Afhankelijk van de grootte van de demonstratie, de route en het thema, zorgt de politie eventueel voor begeleiding. Soms zet de politie de mobiele eenheid in of ruiters, bijvoorbeeld als ze ongeregeldheden verwacht.

Politie te paard
Soms zet de politie politiemensen te paard in tijdens demonstraties. Hoog in het zadel gezeten houden zij toezicht op het ordelijk verlopen van publieksevenementen zoals demonstraties. De inzet van de bereden politie heeft voordelen. Paarden wekken minder snel agressie op.

Enerzijds vinden de meeste mensen het leuk als ze een paard zien staan, anderzijds boezemt een paard ontzag in. Bij het beheersbaar houden van grote mensenmassa’s zijn paarden onovertroffen: ze zijn wendbaar en wekken bij het publiek minder agressie op en ze zorgen ervoor dat een groep met weinig geweld uit elkaar gaat.

Luchtsteun
In bijzondere gevallen zijn ook drones of helikopters van de politie te zien tijdens demonstraties.  Zo kan men bijvoorbeeld overzichtsfoto's maken of beeld direct naar een commandocentrum sturen. Deze 'helikopterview' helpt de politie bij de inzet van middelen of bij het opsporen van misdadigers.

Drugsbestrijding

Politie en justitie in alle Europese landen bestrijden de handel in en het produceren en verkopen van verdovende middelen zoals hasj, weed, XTC, cocaïne en heroïne. Drugs worden vaak geproduceerd in landen als Cuba en Colombia. Ze komen vervolgens met het vliegtuig of met de boot ons land binnen. Bolletjesslikken is hierbij een bekend fenomeen. Ook in Nederland worden drugs geproduceerd. De politie rolt hier regelmatig XTC-laboratoria op.

Wat doet de politie?
De Nederlandse politie bestrijdt drugshandel onder andere door intensief samen te werken met de douane en politiekorpsen in andere (Europese) landen. De lidstaten van de Europese Unie hebben onderling afspraken gemaakt om de handel in en productie van drugs aan te pakken. Kijk voor meer informatie op www.europa.eu.int. Daarnaast heeft Nederland een speciaal rechercheteam, de landelijke Unit Synthetische Drugs (USD), dat de productie van en handel in synthetische drugs, zoals XTC aanpakt.

Drugsoverlast

De bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. In beginsel wordt elke plaats, waar gedeald wordt, aangepakt. Het gebruik van drugs leidt tot het aantrekken van criminaliteit en tot schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

Schroom niet om de politie in te schakelen, wanneer u vermoedt dat er op een bepaalde plaats gehandeld wordt in drugs.

Dwangmiddelen

Om de opsporing van verdachten mogelijk te maken, heeft de politie een aantal bevoegdheden. Een van die bevoegdheden is de aanhouding van verdachten. Gelukkig zijn alle bevoegdheden van de politie zorgvuldig in de wet vastgelegd, want als u bijvoorbeeld bent aangehouden, bepaalt de politie binnen dat wettelijk voorschrift wat er moet gebeuren.

U bent dan niet meer vrij om te gaan en staan waar u wilt. Daarom worden een aantal bevoegdheden ook wel dwangmiddelen genoemd. De politie kan u dwingen deze te ondergaan. Daarom is het maar goed dat de bevoegdheden in de wet zo nadrukkelijk worden omschreven. Maar welke dwangmiddelen mag de politie eigenlijk toepassen?

Stel, u bent verdachte van een strafbaar feit. Als dat een ernstig strafbaar feit is, kunt u worden aangehouden. De politie mag u dan 6 uur voor verhoor vasthouden op het politiebureau. Bij die verhoren bent u niet tot antwoorden verplicht. Voor elk verhoor moet dat worden medegedeeld. De tijd tussen 24.00 en 09.00 uur telt niet mee in de zes verhooruren. Als u dus 's avonds om 20.00 uur wordt aangehouden, mag u uiterlijk tot 11.00 uur de volgende ochtend worden vastgehouden. Van 20.00 tot 24.00 uur voor verhoor, dan de nacht van 24.00 tot 09.00 uur en dan de periode van 09.00 tot 11.00 uur.

Tegen het einde van die periode beslist een (hulp)officier van justitie wat er verder moet gebeuren. Afhankelijk van het gepleegde feit bestaat de mogelijkheid dat u in verzekering wordt gesteld. Deze inverzekeringstelling is voor maximaal 3 dagen.

Na drie dagen inverzekeringstelling kan de (hulp)officier van justitie de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Als hij/zij dat doet, toetst een Rechter (-Commissaris) deze verlenging. In de praktijk komt het er op neer dat u wordt voorgeleid aan een Rechter Commissaris. Deze kan u voor maximaal veertien dagen in bewaring stellen. Daarna wordt opnieuw bekeken wat er verder moet gebeuren en moet de rechtbank beslissen wat er verder gaat gebeuren.

In het algemeen zult u binnen deze termijn aan die rechter worden voorgeleid. Vanaf het moment van de inverzekeringstelling heeft u ook recht op bijstand van een advocaat. Als u daar prijs op stelt, kunt u de wens kenbaar maken gebruik te maken van een eigen advocaat. De politie zal hem of haar dan benaderen. Doet u dat niet, dan krijgt u bijstand van de dienstdoende piketadvocaat.

De mogelijkheid bestaat dan dat er een gevangenhouding wordt bevolen, u kunt maximaal negentig dagen worden vastgehouden. Daarna moet in principe een terechtzitting volgen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.