Erfscheidingen, Europol, Evenementen,

Erfscheidingen

Regelmatig wordt de politie hierin om advies of bemiddeling gevraagd. Dit is echter geen taak van de politie. Omdat er toch zo vaak naar wordt gevraagd, volgen hier wat algemene regels. Mocht U er toch niet uitkomen, dan kunt U geen beroep doen op de politie, maar dient U uw rechtsbijstandsverzekering te bellen.

Vaak leiden dergelijke kwesties tot ernstige ruzie of zelfs mishandeling. De politie zal dan het strafbare feit (mishandeling) behandelen maar zich verder niet bemoeien met de erfafscheiding.

Bomen moeten minimaal op 2 meter afstand (te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom) van de grens van het erf van de buren worden geplant. Voor heesters en heggen bedraagt deze afstand 0,5 meter.

Het is wel toegestaan om bomen of heesters dichterbij of OP de erfgrens te planten als de buren daarin toestemmen. De buren kunnen zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen of heggen, die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven.

Vallende vruchten van de boom/struik van de buren op uw erf, dan zijn ze vanaf dat moment uw eigendom. U mag ze niet zelf plukken zonder toestemming van de eigenaar.

Overhangende takken mag u wegknippen als de buren dit na sommatie hebben nagelaten. Hetzelfde geldt voor het wegsteken van wortels. Stel de buren wel eerst (schriftelijk) een redelijke termijn. Bijvoorbeeld 14 dagen.

Europol

Europol is een Europese rechtshandhavingsorganisatie, die het optreden van en de samenwerking tussen de bevoegde instanties van de lidstaten doeltreffender maakt als het gaat om het voorkomen en bestrijden van terrorisme, de illegale handel in verdovende middelen en andere ernstige vormen van internationale georganiseerde misdaad.

Europol verzamelt en analyseert criminele inlichtingen om ernstige internationale georganiseerde misdaad te voorkomen en bestrijden. Europol plaatst die inlichtingen in een registratiesysteem en houdt zich daarbij aan strikte regels voor de bescherming van mensenrechten. Iedere burger kan in elk van de EU-landen kosteloos een verzoek indienen met de vraag of hij of zij in de bestanden van Europol voorkomt.

In Nederland kan zo'n verzoek worden ingediend bij het College bescherming persoonsgegevens. Binnen drie maanden na indiening van uw verzoek ontvangt u van Europol een reactie.

Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van Europol zijn neergelegd in de Europol Overeenkomst. Op grond van deze overeenkomst heeft Europol uitsluitend een ondersteunende en facilitaire rol. De dienst heeft geen operationele bevoegdheden en doet autonoom geen eigen onderzoeken. Medewerkers hebben geen executieve bevoegdheden en kunnen dus op geen enkele wijze vergeleken worden met nationale politieambtenaren.

Meer informatie

Europol Raamweg 47
Postbus 90850
2509 LW Den Haag
Telefoon (070) 302 50 00
Fax (070) 345 58 96
Internet: http://www.europol.eu.int
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evenementen

De bemoeienis van politie bij grote evenementen is doorgaans beperkt. Een organisatie kan in overleg met de gemeente of provincie een vergunning krijgen voor het evenement dat zij wil organiseren. Slechts in bijzondere gevallen kan de politie assisteren bij het evenement.

Verzoeken daartoe dienen minimaal 3 maanden van tevoren, na overeg met de vergunningverlener, bij de politie te worden ingediend.

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.