Geluidsoverlast, Georganiseerde misdaad, Geweld, Geweld tegen de politie.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast in welke vorm dan ook kan een vreselijke bron van stress of ergernis zijn. Geluidsoverlast kan zich in vele vormen aandienen. Een feest bij de buren, een klussende flatbewoner, die tot laat in de nacht aan het boren is of een muzikale buurman die op de meest onmogelijke tijden zijn talenten op zijn drumstel botviert.

Bij deze vormen, waarbij u de veroorzaker kent, is het verstandig om er over te praten en eventueel afspraken te maken. Meestal leidt dit tot een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u de politie bellen.

Anders ligt het wanneer de overlast veroorzaakt wordt door een horecagelegenheid of door groepen jongeren bij u in de buurt. Om te voorkomen dat u als klager tot zondebok wordt verklaard, kunt u in zo'n geval het beste onmiddellijk contact opnemen met de politie.

Georganiseerde misdaad

Vuurwapenhandel, mensenhandel en -smokkel, overvallen en fraude: het zijn vaak vormen van georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit wordt gekenmerkt door samenwerkingsverbanden die geregeld van samenstelling veranderen.

Deze samenwerkingsverbanden doen een beroep op illegale dienstverleners, zoals ondergrondse bankiers, geldwisselaars en paspoortvervalsers. Daarnaast zijn er raakvlakken tussen georganiseerde criminaliteit en de 'legale omgeving': de bovenwereld.

Zo worden de voordelen van (legale) maatschappelijke voorzieningen (vervoer, huisvesting, dienstverlening) ook door criminele samenwerkingsverbanden benut, zonder dat daarbij sprake is van bewuste medewerking van overheidsinstanties.

Wat doen politie en justitie?
De relaties die de onderwereld noodzakelijkerwijs - voor de realisering van zijn doelen - moet onderhouden met de bovenwereld, bieden goede aanknopingspunten voor het voorkomen van georganiseerde criminaliteit.

Preventieve maatregelen hebben vooral betrekking op het verminderen van de mogelijkheden die de legale omgeving verschaft aan georganiseerde criminaliteit. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verscherpen van het toezicht.

Toezicht kan echter tekortschieten als de georganiseerde criminaliteit zich daaraan onttrekt en internationaal gaat opereren. De criminaliteit verplaatst zich dan. Betere, internationale samenwerking is dus onontbeerlijk voor een effectief toezicht in eigen land.

Daarnaast heeft het bedrijfsleven een belang bij het meewerken aan en ontwikkelen van preventieve maatregelen. Veel politiekorpsen hebben een speciale rechercheafdeling die zich bezighoudt met de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Nationale recherche
Sinds de zomer 2003 heeft Nederland een nationale recherche. De belangrijkste taak van de nationale recherche is de bestrijding van zware en georganiseerde misdaad met een landelijk of internationaal karakter.


Als U de politie een tip wilt geven en zelf anoniem wenst te blijven, kunt U bellen met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

Geweld

Als u het slachtoffer bent geworden van geweld, dan doet u er goed aan zo snel mogelijk contact met de politie op te nemen. U kunt aangifte van mishandeling doen, waarbij gevraagd wordt naar een medische verklaring. Deze verklaring wordt afgegeven door een huisarts, nadat u via de politie kenbaar heeft gemaakt daar geen bezwaar tegen te hebben.

U bent niet verplicht deze toestemming te verlenen, maar het komt een objectieve beoordeling van het u toegebrachte letsel wel ten goede. De mogelijkheid bestaat dat de politie (kleuren)foto''s van het letsel maakt. Deze worden bij het proces verbaal gevoegd.

Geweld tegen de politie

Politieagenten treffen steeds vaker agressief publiek aan. Soms raken agenten slaags met agressief uitgaanspubliek of met iemand die het niet eens is met een bekeuring. Mensen bedreigen agenten soms ook aan de balie of schelden ze uit.

Alle politiekorpsen treden streng op bij geweld tegen de politie. Ze maken in alle gevallen een proces-verbaal op. Veel politiekorpsen proberen de daders meteen verantwoordelijk te stellen. De rechter kan ze dan veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.