HALT,  Heling, Huiselijk geweld.

HALT

Fouten zijn menselijk en ook jongeren kunnen wel eens een scheve schaats rijden. Het is de kunst om het tot die ene keer te beperken zonder hem of haar voor het leven te tekenen met bijvoorbeeld een strafblad. Daarom zijn er de bureaus Halt, die een alternatief bieden voor vervolging en eventueel veroordeling. Halt betekent dan ook: Het Alternatief. Deze regeling geldt alleen voor jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan een klein vergrijp.

Deze kunnen door dit geboden alternatief schade vergoeden. Niet door geld te betalen maar door een klus te klaren (zoals het schoonmaken van muren met graffiti). De zwaarte en de lengte van het karwei zijn afhankelijk van het gepleegde delict. Wordt het werk naar wens uitgevoerd, dan is het daarmee afgedaan.

In het andere geval wordt de politie ingelicht, en maakt deze alsnog proces verbaal op. Dit alternatief wordt een jongere maar een keer geboden; bij een volgend delict wordt direct proces verbaal opgemaakt. Halt roept jongeren dus een halt toe, maar wel op een sympathieke manier. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het bureau Halt.

Heling

Bent u wel eens benaderd door iemand die heel goedkoop een autoradio te koop had? Of misschien wel een videorecorder? Natuurlijk kan dat best goed zitten, maar het komt ook wel voor dat die goedkope apparaten gestolen blijken te zijn. In dat geval maakt u zich schuldig aan heling, een misdrijf.

Als de politie gestolen of geheelde goederen bij u aantreft, zullen ze altijd in beslag worden genomen. Tegen u wordt dan ook proces verbaal opgemaakt, ook al wist u niet dat de goederen van diefstal afkomstig waren. Want zeg nou eens eerlijk, een gloednieuwe autoradio van 10 euro is toch wel erg goedkoop. Laat goedkoop geen duurkoop zijn. Vraag daarom ook altijd om een rekening.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hierbij rekenen we de (ex)partner, gezinsleden, familie en huisvrienden. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier het slachtoffer van worden.

Huiselijk geweld onderscheidt zich in geestelijk geweld en lichamelijk geweld (met inbegrip van seksueel geweld). Seksueel geweld wordt altijd behandeld door de afdelingen Jeugd en Zeden.

Huiselijk geweld is een strafbaar feit
Politie en justitie beschouwen huiselijk geweld niet als een privé-probleem. Het gaat om strafbare feiten. Vooral bij kinderen zijn de gevolgen groot, ze presteren minder op school, isoleren zich van andere kinderen of gaan zelf over tot geweldgebruik.

In het verdere leven blijken ze vervolgens vaak moeite te hebben met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Meer informatie over Huiselijk Geweld
Het kabinet vindt huiselijk geweld, onder alle omstandigheden, tegen wie ook gericht, altijd onaanvaardbaar. Daarom investeert het in de aanpak ervan. Het ministerie van Justitie heeft een speciale website over dit onderwerp in het leven geroepen. Hierop vindt u alles over huiselijk geweld zoals brochures, onderzoeksgegevens, plannen van aanpak voor gemeenten en politie en namen en adressen van hulpverlenende instanties.

Sommige politiekorpsen hebben speciale projecten gericht op de aanpak van huiselijk geweld.

Advies- en steunpunten
Er is een landelijk netwerk van advies- en steunpunten huiselijk geweld, zie de link onderaan de pagina. Deze staan open voor alle slachtoffers, ongeacht leeftijd, sekse en etniciteit. Ook mensen die zijdelings of beroepsmatig bij problemen betrokken zijn, kunnen er terecht.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.