Schade,Seksueel misdrijf, Slachtofferhulp, Snelheidsbekeuring.

Schade

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan bent u in veel gevallen emotioneel behoorlijk van uw voetstuk gevallen. Maar daarnaast lijden veel slachtoffers ook financiële schade; denk daarbij aan de kapotte bril of de gesloopte fiets.

Sinds vorig jaar kunt u de schade veel eenvoudiger verhalen op een eventuele dader. Als de dader de schade kan en wil betalen dan kunt u snel het bedrag op uw rekening tegemoet zien. De dader maakt het bedrag over op de rekening van de politie, die het vervolgens op de rekening van het slachtoffer stort. Dit alles kan gebeuren nog voor de rechtszaak plaatsvindt.

Mocht de dader niet willen of kunnen betalen, dan gaat het Openbaar Ministerie bemiddelen. Het is in ieder geval heel belangrijk dat u bonnetjes van schadereparaties goed bewaart, ook al is er nog geen dader bekend. Mocht de zaak later worden opgelost, dan kunnen ze goed van pas komen. U wordt overigens vanzelf geïnformeerd als er een dader is aangehouden.

Als u aangifte doet moet u overigens algemene informatie meekrijgen over onder andere schadevergoeding; vraag er zonodig naar!

Seksueel misdrijf

Een seksueel misdrijf laat diepe, emotionele sporen na bij slachtoffers. De politie heeft daar alle begrip voor. Het kan dan ook goed zijn eerst met een vriend of vriendin te bespreken wat u is overkomen. Uw huisarts of het Bureau Slachtofferhulp kunnen u ook met raad en daad terzijde staan. Als u besluit aangifte te doen of daarover nog twijfelt, kunt u terecht bij de recherche van uw district die zonodig specialisten van de Jeugd en Zedenzaken inschakelt.

Hier werken zowel mannen als vrouwen, u mag zelf aangeven bij wie u de aangifte wilt doen. Het is niet noodzakelijk daarvoor eerst uw verhaal uitgebreid aan de balie van het politiebureau te vertellen. Overigens adviseert de politie in alle gevallen (ook bij seksueel misbruik binnen het huwelijk of het gezin!) aangifte te doen, want zonder aangifte kan de politie geen onderzoek doen. In feite betekent het doen van aangifte dat u vraagt om vervolging van de dader(s). Daarom vertelt u de deskundigen van de politie wat u is overkomen.

Het is mogelijk dat u zich bij de aangifte laat vergezellen door iemand in wie u veel vertrouwen hebt. Als u slachtoffer bent van een seksueel misdrijf, is het verstandig altijd advies aan de politie te vragen. Doe dit zo snel mogelijk, want de politie heeft te maken met verschillende verjaringstermijnen. Dat betekent dat oude zaken niet meer vervolgd kunnen worden. Over de exacte verjaringstermijnen kan de politie u informeren.

Zie ook: www.seksueelmisdrijf.nl

Slachtofferhulp

Er wordt wel eens gezegd dat er meer aandacht voor de dader is, dan voor het slachtoffer. We proberen er van alles aan te doen om slachtoffers beter te helpen en door te verwijzen. Zeker omdat in 1995 een nieuwe wet van kracht is geworden, die de politie verplicht om beter om te zien naar slachtoffers. Betere informatie, goede doorverwijzing en -wanneer mogelijk- schadebemiddeling.

Als u slachtoffer bent geworden van welk misdrijf dan ook (van fietsendiefstal tot zware mishandeling) is de politieambtenaar verplicht u te vragen of u op de hoogte wilt worden gehouden van de ontwikkelingen in het onderzoek. Een andere vraag die u gesteld zal worden is, of u doorverwezen wilt worden naar het Bureau Slachtofferhulp; dit Bureau kan u van hulp zijn bij de (emotionele) verwerking van het misdrijf.

Ook kan het Bureau een rol spelen bij juridische gevolgen en vragen die te maken hebben met verzekeringen. Mocht u meer willen weten, neemt u dan contact op met de wijkagent in uw gemeente of met het Bureau Slachtofferhulp.

Snelheidsbekeuring

Een boete voor het overschrijden van de maximum snelheid met slechts enkele kilometers per uur is geen onzin!

Iemand die een beschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) ontvangt voor bijvoorbeeld 104 km/uur (waar 100 was toegestaan), heeft in werkelijkheid in ieder geval 108 km/uur gereden, omdat ter voorkoming van allerlei discussie een korting wordt toegepast tijdens de snelheidscontrole.

Bent u misschien van mening dat de politie met flitspalen controleert omdat het alleen maar om het gemak en om het geld zou gaan?

Bedenk dan, dat het om verkeersveiligheid gaat. Die kan worden afgelezen uit het dalende aantal slachtoffers: van 3000 verkeersdoden in 1970 (bij zo'n ruim 2 miljoen auto's) tot minder dan 900 in 2005 (bij ruim 8 miljoen auto's). Een geweldige verbetering!!

Een strikte handhaving van maximumsnelheden kan het aantal verkeersdoden nog met honderden verminderen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.